SSPP/SSA လႄႈ TNLA ႁူမ်ႈၵၼ် ၶၢမ်ႈၼမ်ႉမီႇသေ ၵႂႃႇယိုဝ်း RCSS/SSA

မိူဝ်ႈၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈ သိုၵ်း TNLA ႁူမ်ႈၵၼ် ၶၢမ်ႈၼမ်ႉမီႇသေ ၵႂႃႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး ဢိူင်ႇၼမ်ႉတွင်ႇၵုင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 09 December 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 08:30 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈ သိုၵ်း TNLA ႁူမ်ႈၵၼ်သေ မႃးပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်း တင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်လူမ်ႇ သေ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ၊ ထိုင်ယၢမ်း 10:00 မူင်းပၢႆၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ ဢမ်ႇပႆႇယဵၼ် လႄႈ ၽၢႆႇ RCSS/SSA တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽၢႆႇ ၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ဝႆႉယူႇ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 2 တပ်ႉသိုၵ်း လႆႈတတ်းၶႅၼ်ႈၼႃႈလိၼ်ၵၼ်ဝႆႉ ၽွင်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းဝႃႈ ပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်လူမ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး ၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယူႇသဝ်း လႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵျွင်း တင်း ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် သမ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယူႇသဝ်းဝႆႉ လႄႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယူႇၸွမ်းပႃးယူႇ (ပိုၼ်ႉတီႈယူႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 2 တပ်ႉသိုၵ်း တေမီးၼမ်ႉမီႇၶႅၼ်ႈၵၢင်ဝႆႉ) ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ဢၼ်ၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း 999 SSPP/SSA လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်း TNLA သမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉၸုမ်း 4 ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05 December 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07:30 မူင်း ၽွင်းၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လွႆလမ် ၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵႅင်း ဢိူင်ႇတႃႈတေႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇသၢင်ႈတေႃႈသေ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 2 တပ်ႉသိုၵ်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽႃႇၺႃးၵၼ်လႄႈ လႆႈယိုဝ်းၵၼ် 5 မိၼိတ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ − လွင်ႈ တႆး တေႃႇ တႆး ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ငိၼ်းၶဝ်ႈႁူ ၶႃႈႁဝ်းမႃးမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၼမ်ႉတႃယိုင်ႈႁူၺ်ႈမႃး တႃႇသေႇယဝ်ႉၶႃႈ  ၸႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇလီၸွမ်း တႄႉတႄႉယူႇဢေႃႈ − ဝႃႈၼႆ။

လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ဢၼ်သွင်ၽၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး လႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS/SSA တေတူၺ်းထိုင်ႁၵ်ႉသႃၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း