SSPP/SSA ၵုမ်ႇလမ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းယူႇ

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထုင်ႉမၢဝ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်သွင်ၽၢၵ်ႈမိူင်း မိူင်းတႆး−မိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်မီးၵႂႃႇ 25 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 23 April 2021 ထိုင် 3 June 2021 ၸူဝ်ႈၸဝ်ႈႁိၼ်သႅင် ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ ၵုမ်ႇၸတ်းသိုၵ်းသွၵ်ႈတဝ်ႁႃ RCSS/SSA တိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၵုမ်ႇၸတ်းသိုၵ်းလမ်းတီႉၺွပ်းပႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ႇဝႃႈ မီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း 701 RCSS/SSA သေ တဵၵ်းၸႂ်ႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ယႃႇႁႂ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း 701 ထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ထုၵ်ႇ SSPP/SSA ထၢင်ႇထိူမ်သေတီႉၺွပ်း 25 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇပွႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း 22 ၵေႃႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉသမ်ႉ ၵိုတ်း 3 ၵေႃႉ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸိူဝ်းၶဝ် ပေႃးတေပူၼ်ႉ လွတ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၵေႃႇမတီႇထုင်ႉမၢဝ်း တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 June 2021  ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း မႄႈထဝ်ႈၸိင်ႇ ဢႃႇယု 75 ပီႊ ယူႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမူႉ ဢိူင်ႇမိူင်းမူႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 June 2021 ၼၼ်ႉသမ်ႉ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းလင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း