TNLA လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉၵႃႉၶၢႆတီႈၶဝ် တေဢမ်ႇလႆႈၵႃႉၶၢႆ တီႈၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇၼၢႆး

သိုၵ်း TNLA လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉၵႃႉၶၢႆတီႈၶဝ် တေဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆ လႆႈႁၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶၢင် Kachinwaves ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 September 2022 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၵၢတ်ႇတၢၵ်ႇၼၢႆးသေ လွၵ်ႈငိူတ်ႈၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇၶဝ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵၢတ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ တေလႆႈပၼ်ငိုၼ်းတီႈၶဝ် ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 25,000 ပျႃးသေ ႁဵတ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉၵႃႉၶၢႆ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈဝႂ်ၶႂၢင်ႉၵႃႉၶၢႆၼႆ တေဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉၵႃႉၶၢႆတီႈၶဝ်သေ ၶၢႆၵၢတ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်း ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၶဝ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉပေႃးၼႆၸိုင် တေထုၵ်ႇၶဝ် ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢမ်ႇငိုၼ်း၊ တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ လွမ်မႆႈၸႂ်ဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈႁဵတ်း ဝႂ်ၶႂၢင်ႉၵႃႉၶၢႆတီႈၶဝ်ၼႆႉသေ ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵုၼ်ႇတေၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်သေၵဝ်ႇထႅင်ႈ  ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ မီးသိုၵ်း SSPP ၊ TNLA လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႆႉထုၵ်ႇၺႃး တဵၵ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵဵပ်းသိုၵ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 August 2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA ၵႂႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵွင်းသၢင်း ဢိူင်ႇၵၢင်မိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် သမ်ႉယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈပႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉ သိုၵ်း TNLA 6 ၵေႃႉ သိမ်းလႆႈပႃးၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈလွင်ႈပိူင်ပဵၼ် တေႉ ပိုၼ်ၽႄႈပႃးၼိူဝ် Online ယူႇ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း