UEC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸိူဝ်းဢၼ်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်သွၼ်ႉ

ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UEC) ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸီႉသင်ႇ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇၽႄၵူႈတီႈတီႈဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသၢႆမၢႆ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်သွၼ်ႉၵၼ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼၼ်ႉသေ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတီႈလုမ်းတြႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် UEC လႆႈၸီႉသင်ႇၸူး ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇၽႄ တိူင်းလႄႈၸႄႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉဝႆႉသေ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးဝႆႉဝႃႈ သင်ဝႃႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပူၼ်ႉလိူဝ်ၵႂႃႇၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼႆၸိုင် ၽူႈဢၼ်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ႁူမ်ႈပႃး ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပၼ်ႁႅင်း တႃႇတေတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပွၵ်ႈသွင်၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁပ်ႉႁူႉႁၼ်ၸွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်တင်း ႁဵတ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ မတ်ႉတႃ 171 (ဃ) မၢႆမီႈလၵ်ႉလွမ်ပွမ်တူဝ်ႁဵတ်းတၢင်ႇၵေႃႉသေ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ပွမ်တူဝ်တၢင်ႇၵေႃႉသေ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ ပၼ်ၶႂၢင်ႉတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်သွင်ပွၵ်ႈ ၼႆၸိုင် ၸွမ်းၼင်ႇမတ်ႉတႃ 171 (စ) မီးၼၼ်ႉ မီးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း တၢမ်ႇၶွၵ်ႈသုင်သုတ်းထိုင် 2 ပီႊ ႁိုဝ် တၢမ်ႇငိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် တၢမ်ႇတၢင်းသွင်မဵဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈလွင်ႈတၢင်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ဢမ်ႇၸွမ်းတြႃး ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၽိတ်းပိူင်ႈၼမ်ၼႃႇ ၵူၺ်းၵႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ဢမ်ႇယွမ်းၵႄႈၶႆပၼ်ၼႆသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ၊ လွင်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢမ်ႇၸွမ်းတြႃးၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၶေႃႈဢၢင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈမႃး ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဝၢႆးယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UEC) ဢဝ်ၵူၼ်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉၸႂ်လႆႈ ၶိုၼ်ႈပုတ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ UEC သေယဝ်ႉ တေႃႇထိုင်တေႃႈလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉႁႃလၢႆးတၢင်း တႃႇတေၼႄလႆႈ သၢၵ်ႈသေႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ၶေႃႈဢၢင်ႈလွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢမ်ႇၸွမ်းတြႃးယူႇ ၵူႈလၢႆးတၢင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ် UEC ၸီႉသင်ႇၸူး ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇၽႄၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈပႃးႁူဝ်ယွႆႈယႅမ်းဝႃႈ ဢၼ်ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်သွၼ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်လႂ်လၢႆလၢႆ၊ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမီးမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် လႄႈ တေထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းလူၺ်ႈ မၢႆမီႈမတ်ႉတႃၶေႃႈလႂ်လၢႆလၢႆ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ၶေႃႈမုၼ်း − VOA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း