UK ၸီႉၸမ်ႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 08 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ တဵမ်ၼိုင်ႈပီႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼၼ်ႉ မိူင်းဢင်းၵိတ်း UK ၸီႉၸမ်ႈလၢတ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈ ၽွၼ်းလႆႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတြႃး ဢၼ်ဢမ်ႇၼႄလႆႈ သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်ၼၼ်ႉသေ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢင်းၵိတ်း UK လိတ်ႉသ် ထရႅတ်ႉသ် Liz Truss လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ − ယူႇတီႈဢင်းၵိတ်းသေ ၸီႉၸမ်ႈလၢတ်ႈလႆႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၼႄလႆႈသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်သင်သေလွင်ႈလႄႈ ဢင်းၵိတ်းတိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယူႇမိူၼ်ၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် UEC ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26   July 2021 ၼၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းတြႃးလႄႈၽိတ်းပိူင်ႈၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီး 11 လၢၼ်ႉပၢႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉလူႉမွတ်ႇပႅတ်ႈၽွၼ်းလႆႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 တင်းမူတ်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢင်းၵိတ်းတိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉဝႃႈ − ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈသေ သဵၼ်ႈတၢင်းလွတ်ႈလႅဝ်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႆႈမွတ်ႇဝၢႆးႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်း ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ပွႆႇပၼ်တူဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်တီႉၺွပ်းဝႆႉတင်းသဵင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း 81 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၽွၼ်းလႆႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတြႃးလႄႈ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းမွပ်ႈဢၢပ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းပၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ EU ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၽၢင်ႁၢင်ႈ ႁဵတ်းမိူၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပႂ်ႉႁိူၼ်းသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆး ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉယဝ်ႉ ၵုမ်းထိင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇတေႃႇထိုင် ပီႊ 2023 ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ EU တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႃးလႃး ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း