UN ပၼ်ၾၢင်ႉ ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆလႄႈ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢထမ်ႇမယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၵုမ်းၵမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (45) ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လႄႈ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇလၢႆပုၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 16 March 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶူင်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN World Food Programme- WFP ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵၢင်လိူၼ်ထူၼ်ႈသွင် February 2021 မႃး ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် တီႈတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ ၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းထိုင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢဝ်း (20%) လႄႈ ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် တီႈတႃႈၵုင်ႈလႄႈ မၢၼ်းတလေး ၶိုၼ်ႈသုင်မႃး ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသီႇ (4%) ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇတီႈမိူင်းၶၢင် ဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ၊ ပူႇတႃႇဢူဝ်ႇ ၸႃႉၵႂႃႇလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၶိုၼ်ႈသုင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢဝ်း (20%) ထိုင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢမ်သိပ်းႁႃႈ (35%) ၼႆယဝ်ႉ။ တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇပွတ်းႁွင်ႇၼႆၵေႃႈ ၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ လႄႈ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၶိုၼ်ႈသုင်မႃး ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢဝ်းၸဵတ်း (27%) ဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 မႃးၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ႁူမ်ႈပႃးတင်းမိူင်းတႆး) ၶိုၼ်ႈသုင်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသိပ်းႁႃႈ (15%) ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းလႄႈ မီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၶၼ်တေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇသေ ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆၶိုၼ်ႈမႃးၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇ၊ လွၵ်းၵၢတ်ႇသိုဝ်ႉၶၢႆသေ ၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆလႄႈ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈသုင်ၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်း ၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ လႄႈ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၶိုၼ်ႈသုင်ယူႇၼႆႉ ယေးငိုၼ်းၵမ်ႈပႃႈၼမ်သမ်ႉ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ၊ ယေးငိုၼ်းဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉၵေႃႈ မီးၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈတႃႇတေထုၵ်ႈငိုၼ်းသူင်ႇငိုၼ်း ၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸွမ်းၼႆယဝ်ႉ။

Stephen Anderson ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းၶူင်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လုမ်ႈၾႃႉ WFP လၢတ်ႈဝႃႈ− လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ  လီလႆႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်းၼႃႇ၊ မၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၸွမ်း ဝၼ်းတေႃႇဝၼ်းၼၼ်ႉ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆၶိုၼ်ႈမႃးဢိတ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ၊ ၵမ်းၼႆႉၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းလိူဝ်ၼၼ်ႉထႅင်ႈလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ မိူင်းၵွတ်းၽၢၼ်ၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 14 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လုမ်ႈၾႃႉ WFP ယၢမ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းသေ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈယူပ်ႈယွမ်းလူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸၢင်ႈတေထူပ်းၽေး ဢိုပ်းယၢၵ်ႈတူၵ်းၽၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း