UN ဝႃႈ တႃႇတိုၵ်းတေႃးၸိူဝ်ႉမႅင်းၽေးၵၢပ်ႈၵႃႇလလူင်ၼႆႉ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇလူဝ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 19 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (3) ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ တႃႇတေတိုၵ်းတေႃးပႅတ်ႈၽေးၵၢပ်ႈၵႃႇလလူင်ၼႆႉ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ လူဝ်ႇလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 12,000 ထိုင် 15,000 ၵေႃႉၵူၺ်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 July 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 5,477 ၵေႃႉၼႆလႄႈ လႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးထိုင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢမ်သိပ်းၵဝ်ႈ 39.12% ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ Delta variant ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းဝႆးၽႂ်း တိတ်းၸပ်းၵၼ်ငၢႆႈၼၼ်ႉ လၢႆလၢႆၸိူဝ်ႉၽၼ်းၼႆ UN ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ လွင်ႈၶိူင်ႈၸွႆႈလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ် ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ ဢမ်ႇပဵင်းပေႃး လႄႈ ၵူႇၼွၼ်းတီႈႁူင်းယႃ တႃႇယူတ်းယႃၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်း UN တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ႁႃသိုဝ်ႉ ၶိူင်ႈဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

UN ဝႃႈ တႃႇတိုၵ်းတေႃးပႅတ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၽေးၵၢပ်ႈၵႃႇလလူင်ၼႆႉ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇလူဝ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တႃႇတေလႆႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈၶူင်းၵၢၼ် COVAX ဢၼ်ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ တႃႇတေလႆႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈထႅင်ႈတၢင်ႇတီႈၼၼ်ႉ ၸုမ်း UN တိူဝ်းၶတ်းၸႂ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း WHO လႄႈ UNICEF ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႉတီႈၶူင်းၵၢၼ် COVAX ဢၼ်ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေလႆႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တႃႇႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း မွၵ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢဝ်း 20% ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉၽေးၵၢပ်ႈၵႃႇလလူင်ၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆးၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉလႄႈ ၸူဝ်ႈၵႃႈပႆႇလႆႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉတႄႉ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ လူဝ်ႇႁႃသဵၼ်ႈတၢင်းၵႄႈလိတ်ႈ ဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉၼႆ UN ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (3) ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်း Stay at Home  ၼၼ်ႉ မီး (70) ပၢႆယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး (6) ၸႄႈဝဵင်းယူႇယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 19 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24  ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃး 5,189 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 234,710 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 281 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 5,281 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း 164,670 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း