UN ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ႁႂ်ႈတႃႇလီႇပၼ်ႇ ၵေႃႇတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၼပ်ႉယမ်ၼၢင်းယိင်း လႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ၵေႃႇတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ လႄႈ ၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈၼပ်ႉယမ်ႇသုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 16 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Al Jazeera ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ 15 ၸိုင်ႈမိူင်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNSC လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းယွၵ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆး  ၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ဝၢႆးသေၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ၶဝ်ႈယိုတ်းလႆႈယဝ်ႉတင်းမိူင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် မီးတၢင်းႁၼ်ထိုင် ဢွၵ်ႇသဵင်လဵဝ်ၵၼ်သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ  ႁႃးလၢႆးတၢင်းငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လႄႈ ၵေႃႇတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ လႄႈ ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ႇတူဝ်ႇၼီႇဢူဝ်ႇ ၵူႇတႄႇရႅတ်ႉသ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (United Nations-UN) ပၼ်ၾၢင်ႉ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၼပ်ႉယမ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း၊ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈတဵၵ်းတဵင် ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

UN ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ႁႂ်ႈတႃႇလီႇပၼ်ႇ ၵေႃႇတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၼပ်ႉယမ်ၼၢင်းယိင်း လႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၵူၼ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ပၢႆႈၶိုၼ်ႈႁိူဝ်းမိၼ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵူႇတႄႇရႅတ်ႉသ် ယင်းတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ၸွႆႈၵၼ်ၽဵဝ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဢၼ်တေပဵၼ်ၽေးတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ လႄႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁပ်ႉႁွင်းဝႃႈ တေလႆႈၼပ်ႉယမ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တိုၼ်းတေဢမ်ႇပိုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 16 August 2021 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ၊ ၵူဝ်ဝႃႈတေဢဝ် မၢႆမီႈမိူၼ်မိူဝ်ႈ 20 ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်းၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇပႂ်ႉၶိုၼ်ႈႁိူဝ်းမိၼ် တီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်ဝဵင်းလူင်ၵႃႇပူႇလ် ပုၼ်ႈတႃႇပၢႆႈၵႂႃႇတီႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵူၼ်းပေႃးၼႅၼ်ႈတဵမ်ၵႂႃႇသဵင်ႈလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵွပ်ႈၶိုၼ်ႈၸွမ်းလေႃႉႁိူဝ်းမိၼ် ၶိုၼ်းယၢတ်ႇတူၵ်းတၢႆ ၵေႃႈမီးၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း