UN ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၸုမ်းၶူင်းၵၢၼ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လုမ်ႈၾႃႉ WFP ၼႅတ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်း၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း လႄႈ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းပႅတ်ႈယေးသေ ပၢႆႈၽေး ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တေလုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်းၶူင်းၵၢၼ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လုမ်ႈၾႃႉ WFP သေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်ယူႇၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်းမီးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇႁူဝ်ၼပ်ႉ 350,000 ၵေႃႉ ၵူႈလိူၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးယဝ်ႉ ဢၢၼ်းၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇ ၼႂ်းဝဵင်းလူင် ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ WFP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်တီႈ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ၊ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းလႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢဝ်ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸွႆႈပၼ်တီႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ် တႃႇႁူဝ်ၼပ်ႉ 1 လၢၼ်ႉၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လႄႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈႁူပ်ႉၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ်တႃႇတေႁဵတ်း တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ ၶိုၼ်ႈသုင်သေ တုမ်ႉယွၼ်ႈတေႃႇ လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ယိုင်ႈၶႅၼ်းတိူဝ်းၼမ်မႃးသေ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ်ပၢႆ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းပႅတ်ႈယေးသေ ၵႂႃႇယူႇသဝ်းတၢင်ႇတီႈၼၼ်ႉ မီး 200,000 ပၢႆ၊ ဢၼ်ပၢႆႈယူႇသွၼ်ႈသဝ်း ၸွမ်းမိူင်းႁိမ်းႁွမ်း မီး 20,000 ပၢႆယဝ်ႉၼႆ UNHCR ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 18 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၼႂ်းၵၢၼ်လူင်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ်လိူၼ် September 2021 ၼၼ်ႉမႃး ၶူဝ်းၶွင်ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇသူင်ႇထိုင်တီႈၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႆႈလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမိၼ်းတတ်ႉ မိူင်းၶျၢင်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်သေ လႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈတူမ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတႅၼ်းတၢင်ၶဝ်ႈဝႆႉထႃႈလႄႈ ၶၢတ်ႇထၢတ်ႈဢႃႇႁႃႇရဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း