UNA သၢၼ်ၶတ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ UEC လွင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီႊ 2020

ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (United Nationalities Alliance- UNA) ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းမွၼ်း၊ မိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 19 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UNA ဢၼ်မီးပႃႇတီႇတႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇဝႃႈ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းလႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈဝႃႈ ၸႅၵ်ႇၽႄၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႃႈၼႆ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးသုၼ်ႇတႅပ်းတတ်း တႃႇတေဢမ်ႇၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးၽေးသၽႃႇဝ၊ ပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇသေတႃႉၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းပွၵ်ႉတေႃး မိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသင် မီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၵူႈလွင်ႈယူႇ၊ ပုၼ်ႈတႃႇတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼၼ်ႉသမ်ႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယင်းတိုၵ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းလႆႈမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇလႄႈ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ၼိူဝ် လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။  

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းလႆႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်ႈပႃႈၼမ်လႄႈ လွင်ႈၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၽူႈတၢင်တူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း သုမ်းသုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈသေ ၽူႈဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽူႈတၢင်တူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇဝႆႉမိူၼ်ၵဝ်ႇလႄႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းဝႆႉမိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေဢဝ်ၵၢၼ်မိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇ၊ တေဢဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမႃးၽၢႆႇလင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တၢင်းႁဵတ်းလႄႈ တၢင်းလၢတ်ႈ မၼ်းပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်း UNA သၢၼ်ၶတ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ဢမ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း၊ ဢမ်ႇထၢမ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်းသင်သေယဝ်ႉ ႁုပ်ႈသိမ်းဢမ်ႇႁႂ်ႈႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ လၢႆလၢႆၸႄႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တိုၵ်းသူၼ်းပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမႅၼ်ႈၸွမ်းပိူင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁႂ်ႈၶိုၼ်းထတ်းသၢင် မူၼ်ႉမႄးပၼ်ၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UNA ၼႆႉ မီးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း (13) ၸုမ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးပႃႇတီႇတႆး ငဝ်ႈငုၼ်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ဢမ်ႇၼၼ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉသေ ယိူင်းဢၢၼ်းပိူင်လူင်မီး (5) ၶေႃႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ၊ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ပေႃႇပဵၼ်မႃး ၸိုင်ႈမိူင်းၾႅတ်ႇတရႄႇဢၼ်ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ၊ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်လႄႈ သုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ႁင်းၶေႃ၊ လွင်ႈပူၵ်းပွင်မုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းတွၼ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးယူႇလီလႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပေႃးတေတိူဝ်းတွၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း