UNESCO ဝႃႈ ၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးဢၼ်လီၵူဝ်တႃႇၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ

UNESCO လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ဝၢႆးသေတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉၼႆႉ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ယူႇဝႆႉၼႂ်းငဝ်းလၢႆး ဢၼ်လီလႆႈမႆႈၸႂ်တေႉတေႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ Farhan Haq ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း လူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းယွၵ်ႉဝႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ထုၵ်ႇလွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႆႉယူႇလႄႈ လီလႆႈမႆႈၸႂ် တႃႇၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းၵၢၼ်တႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇငဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉပႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇပၢၵ်ႈတူၵ်းပႅတ်ႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးဢုပ်ႉမိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 9 လိူၼ်ၼႆႉ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 126 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၽူႈယိင်း 7 ၵေႃႉသေ ႁၢၼ်ႉတေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်တိုၵ်ႉထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉသေ ပႆႇလႆႈၶႂၢင်ႉပွႆႇတူဝ်ၼႆႉ မီးယူႇ 47 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိပ်းၵမ်ဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵေႃႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 9 ဢၼ် ထုၵ်ႇယိုတ်းဝႂ် (ၶႂၢင်ႉ) သုၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်း မွၵ်ႈ 20 ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းသေ ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႃႇ 4 ဢၼ် ၵေႃႈ ထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း လႄႈ ၵေႃႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႇ လုမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးယူႇ 9 ဢၼ်ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်း UNESCO လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်တေၵုမ်းထိင်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉယူႇသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပွႆႇပၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း