UNOCHA ဝႃႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈမိူင်းၶျၢင်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇ

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပၼ်ၾၢင်ႉလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပွတ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း လႄႈ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းမိူင်းၶျၢင်း မိူၼ်ၼင်ႇ တိူင်းမၵူၺ်း လႄႈ ၸႄႈၵႅင်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႈ တိူဝ်းၼမ်မႃးလႄႈ လီမႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 November 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸုမ်းႁၼ်ထိုင်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UNOCHA) ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ လႆႈႁပ်ႉႁူႉၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇဝႆႉ လွင်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 October 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းထၢၼ်တလၢၼ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၾႆးမႆႈလင်ႁိူၼ်းၵႂႃႇ 160 ပၢႆသေ ၵျွင်းၶရိတ်ႉသျၢၼ်ႇ သွင်လင်ၵေႃႈ မႆႈပႃးၵႂႃႇၼႂ်းၾႆးၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေတီႈဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်ႇယဝ်ႉ တၢင်ႇတီႈၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းယွၼ်ႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈပၢင်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ (August 2021) ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ မႆႈၸႂ်လႄႈ ႁၢင်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ (September 2021) ၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၽေးဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပွတ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းၼႆႉ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈႁႃႈ (May 2021) ၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ လုၵ်ႈဢွၼ် လႄႈ ၼၢင်းယိင်း မွၵ်ႈ 37,000 ၼႆႉ လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေ ပၢႆႈၽေးဝႆႉလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၵႂႃႇယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶျၢင်း− မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး  လႄႈ ဢၼ်ပႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇဝႆႉ ၼႂ်းဢိၼ်းတီးယႃးၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ တႃႇတေၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ တႃႇတေႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈ ယၢပ်ႇဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ (September 2021) ၼၼ်ႉမႃး ပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း လႄႈ တိူင်းမၵူၺ်း ဢိၵ်ႇ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈတတ်းၶၢတ်ႇ သၢႆၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇဝႆႉလႄႈ တႃႇတေလႆႈႁပ်ႉႁူႉၶေႃႈမုၼ်း ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေ ပၢႆႈၽေးဝႆႉယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း