UNSC ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ဝၢႆးသေၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢွင်ႇမၢၼ် လွင်ႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး (Missile)

ၶွင်ႇသီႇၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (United Nations Security Council – UNSC) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ၾရင်ႇသဵတ်ႇ၊ ဢင်းၵိတ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး(Missile) ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉ ဢွင်ႇမၢၼ်လီ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 October 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႊ) ၼႆႉ UNSC တႄႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၵႂႃႇ ဝၢႆးသေ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႄလွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ် ဢၼ်လႆႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ၸုမ်း UNSC ယၢမ်ႈလႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉမႃးယဝ်ႉ ဝၢႆးသေၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 လႄႈ 28 September 2021 ၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းသင် ၸွမ်းလူၺ်ႈ မီးတၢင်းႁၼ်ထိုင် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း၊ ၶႄႇ လႄႈ ရၢတ်ႉသျႃး ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

UNSC ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ဝၢႆးသေၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢွင်ႇမၢၼ် လွင်ႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး (Missile)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႊ) ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးဢၼ်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇ တႃႇမႃးၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်း ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉၼႆလႄႈ လႆႈပဵၼ်ဢၼ်ဢွင်ႇမၢၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ၸွႆႈထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းတႂ်ႈၼမ်ႉ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ မီးလွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်မႃးထႅင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး ၼႂ်းႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈၼႆယူႇ။ ဢၼ်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈၸၢမ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 5 တႄႇဢဝ် လိူၼ် September 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇထႅင်ႈႁႅင်းမိပ်ႇငႅၼ်းၸူး ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတေပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ် တေႃႇၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးပၼ်တၢမ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ ၼိူဝ်ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း