Vaccine ယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 မီးၵႃႈၶၼ်ၼမ်လိူဝ်သေ “ၶမ်း” ၼႂ်းၸူဝ်ႈၽွင်းၼႆႉ

ယွၼ်ႉၵူႈမိူင်းမိူင်း တိုၵ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်း ၶတ်းၸႂ်ၶူင်သၢင်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ယူႇၼႆႉသေ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းႁႅၵ်ႉၵိူဝ်ႇ (Hacker) ၶဝ်ႈလၵ်ႉၸူၼ်ၶေႃႈမုၼ်း ယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 24 July 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ယဝ်ႉသေ ၸိုင်ႈမိူင်းယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢင်းၵိတ်း လႄႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်း ၶတ်းၸႂ်ၶူင်သၢင်ႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ (Vaccine) ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ယူႇလႄႈ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်း ႁႅၵ်ႉၵိူဝ်ႇ (Hacker) ၶဝ်ႈႁႅၵ်ႉၶေႃႈမုၼ်း ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆး ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးပႆႇႁိုင်သင်ၼႆႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသႆႇပိူဝ်ႇ (Cyber) တီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်း လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ မီးၸုမ်းႁႅၵ်ႉၵိူဝ်ႇၶွင်ရၢတ်ႉသျႃး ၶဝ်ႈႁႅၵ်ႉၶေႃႈမုၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ (Vaccine) ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 မိူင်းဢင်းၵိတ်း လႄႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း မိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ ဝႃႈၼႆ။

လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၸုမ်းႁႅၵ်ႉၵိူဝ်ႇၼႆႉ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ APT29 ဢမ်ႇၼၼ် Cozy Bear လႄႈ The Dukes ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသႆႇပိူဝ်ႇမိူင်းဢင်းၵိတ်း မၼ်ႈၸႂ်လႆႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းႁႃႈ (95%) ႁႅၵ်ႉၵိူဝ်ႇၸုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇသၢႆလပ်ႉ မိူင်းရၢတ်ႉသျုး ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ မီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မိူဝ်ႈၼႂ်းပၢႆပီႊ 2019 တေႃႇထိုင် ၼႂ်းလိူၼ် July မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 7 ယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉပႆႇမီးၸိုင်ႈမိူင်းလႂ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇလႆႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းလႄႈ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းလၢႆလၢႆမိူင်း ၶတ်းၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈယူႇၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၶေႃႈမုၼ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ မီးၵႃႈၶၼ်ၼမ်လိူဝ်သေၶမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ­­­   ­­­769 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း 297,146 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 53 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 45,554 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 69,116 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 4,169,991 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,150 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်း 147,333 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း 1,979,617 ၵေႃႉ ပဵၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 24 July 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (15,660,833) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (636,633) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (9,546,400) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 24  July 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:40 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း