WHO ပၼ်ၾၢင်ႉၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁပ်ႉမိုဝ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁပ်ႉမိုဝ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်တေၽႄႈလၢမ်းထႅင်ႈ လႄႈ ယႃႈယႃႁႄႉၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈ လႅပ်ႈတေလႆႈပႂ်ႉတေႃႇထိုင် ၼႂ်းပီႊ 2021။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 08 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၾၢင်ႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်းဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တေၸၢင်ႈၽႄႈလၢမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း မီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁပ်ႉမိုဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီသေၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

 WHO လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵူႈမိူင်းမိူင်း ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ယူႇၼၼ်ႉသေ ၵူၺ်းဢမ်ႇပႆႇမီးႁူင်းယႃတီႈလႂ်၊ မိူင်းလႂ် ဢၼ်လၢတ်ႈလႆႈတႅၵ်ႇလႅင်းလီဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈလီ လႄႈ မီးၽွၼ်းလီတေႃႇ ၵၢၼ်ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်း မုင်းမွင်းၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ လႅပ်ႈတေၸၢင်ႈပိုၼ်ၽႄ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ၼႂ်းပၢႆပီႊ 2020 ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ဝႆႉယူႇ၊ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပေႃးထိုင်ၼႂ်းၵၢင်ပီႊ 2021 ပီႊၼႃႈၼႆႉ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈပိုၼ်ၽႄၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 75,022 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်း 4,277,584 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 1,129 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းမူတ်းမီး 72,816 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမီး 3,321,420 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 10,188 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 4,147,794 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 315 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 127,001 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 3,355,564 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 25,325 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 6,485,575 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈ 286 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ 193,534 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 3,758,629 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 08 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (27,493,125) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (896,927) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (19,592,611) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 08 September 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:10 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း