WHO ပၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉလမ် ၵူၺ်းႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ပၼ်ႁႅင်းဢၼ်ၵူၼ်းလၢႆလၢႆမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ ၽဵင်ႇပဵင်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉလမ် ၵူၺ်းၵႃႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း ၼင်ႇႁိုင် ပေႃးတေႁႄႉၵင်ႈလႆႈ လွင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 09 June 2020 လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄ ဝႆႉဝႃႈ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ World Health Organization (WHO) ပၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉလမ် ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းၶိူဝ်း ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၶၢဝ် လူမဝ်ၼၼ်ႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၵ်းပိူင်ၵုမ်းၵမ် လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉတႄႉ ၵူႈၵေႃႉထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉၵၼ် လႄႈ တိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵိုတ်းယိုတ်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

Photo – REUTERS

ၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈတႄႇပဵၼ်မႃး တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယွၼ်ႉမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ 4 ၵေႃႉ ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၸၢႆးၽိဝ်ၼိူဝ်ႉလမ် ဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၸႂ်ႉၸၢႆႇငိုၼ်းပွမ်ၼႆသေ မိူဝ်ႈၽွင်း တီႉၺွပ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ မီးလွင်ႈဢဝ်ႁူဝ်ၶဝ်ႇတဵၵ်းၵၢၼ်ႈၶေႃး ထိုင်တီႈဢမ်ႇထူၺ်ႈၸႂ်လႆႈ လႄႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉလမ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈလူမဝ် တဵၵ်းတဵင်တေႃႇ ၵူၼ်းၶိူဝ်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉလမ်ၼႆသေ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လႆႈႁၢႆႉႁႅင်းမီးလွင်ႈၸုတ်ႇၾႆးၽဝ် လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ယဝ်ႉ တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယင်းတိုၵ်ႉမီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 19,044 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး 2,026,597 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 586 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး 113,061 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 773,505 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – REUTERS

တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်ပဵၼ်ထီႉ 2 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉၵူၼ်းပဵၼ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ 18,925 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းမူတ်းမီး 710,887 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 813 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆတင်းမူတ်းမီး 37,312 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 325,602 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 09 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း၊ (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းမူတ်းမီး (7,201,136) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းလုမ်ႈၾႃႉမီး (408,782) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး (3,538,086) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 09 June 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:50 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း