WHO မၵ်းမၼ်ႈ ယႃႈယႃသမ်းႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO သေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ ယႃႈယႃသမ်းႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ယႃႈယႃသမ်းႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၼႆႉ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇယႃႈယႃ ၵလႅၵ်ႇသူဝ်ႇ သမိတ်ႉ ၶလၢႆး (Glaxo Smith Kline) လႆႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇသေ ပၼ်ၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ မုတ်သၵီႇရိၵ်ႉသ် (Mosquirix) ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵုမ်းၸီႉသင်ႇ (Director general) ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ၵေႃႈ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇလႆႈ ယႃႈယႃသမ်းႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၵိုၵ်းပိုၼ်း လွင်ႈၼိုင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈလႆႈ ယႃႈယႃသမ်းႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၼႆႉၵေႃႈ WHO ဝႃႈ ယူႇတီႈ WHO ၶဝ်သေ လႆႈဢိင်ဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်လႆႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉသေ ၸမ်းၸႂ်ႉတီႈမိူင်း ၵႃႇၼႃႇ၊ ၵိၼ်ႇၺႃႇ လႄႈ မႃႇလႃႇဝီႇ ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ပီႊ 2019 ၼၼ်ႉမႃး လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ် ပႅတ်ႇသႅၼ်ပၢႆသေ ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းမႃး ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈယႃသမ်းႁႄႉၵင်ႈၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၼႆႉၵေႃႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 1987 ပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈသၢမ်သိပ်းပီႊပၢႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႇပၼီႇယႃႈယႃ Glaxo Smith Kline သေ လႆႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၸၢမ်းၸႂ်ႉမႃးယူႇသေ ယွၼ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ဢၼ်ၼႆႉသေ တေလူတ်းယွမ်းလူင်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉလႆႈ မွၵ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢမ်သိပ်း 30% ၼႆႉသေ သင်ဝႃႈတေသမ်းၸႂ်ႉယႃႈယႃၼႆႉၼႆၵေႃႈ တေလႆႈ သမ်းယူႇ 4 ပွၵ်ႈဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owners
Credit : Photo owners

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ယႃႈယႃသမ်းႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ထုၵ်ႇလီလႆႈသမ်းၸႂ်ႉၵႂႃႇ တီႈမိူင်းဢၼ်မီးၼႂ်း ၵုၼ်ဢႅပ်ႉၾရိၵ ဢွၼ်တၢင်းယူႇဝႃႈၼႆသေ ၽၢႆႇၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇယႃႈယႃၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈဢၼ်ၼႆႉ တေမီးၽွၼ်းလႆႈၼမ်တႄႉတႄႉ သင်လႆႈသမ်းၸႂ်ႉၵႂႃႇ တီႈၵုၼ်ဢႅပ်ႉၾရိၵ ဢွၼ်တၢင်းဝႃႈၼႆ။

ၵူႈပီႊပီႊ တီႈၵုၼ်ဢႅပ်ႉၾရိၵ ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉၼႆႉ တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 200 လၢၼ်ႉပၢႆသေ ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆၵေႃႈ မီးယူႇမွၵ်ႈ သီႇသႅၼ်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း