WHO မႆႈၸႂ်ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းၼူၵ်ႉတေၽႄႈလၢမ်းမႃး

ဝၢႆးသေထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶႆႈဝတ်းၼူၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်း H5N1 2 တီႈမိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ႁပ်ႉမိုဝ်းၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉဝႆႉယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 February 2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶႆႈဝတ်းၼူၵ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်လီမႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇ ၸွမ်းလူၺ်ႈသတ်းမီးပိၵ်ႇ လႄႈ သတ်းလဵင်ႉၼူမ်းၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းၶႆႈဝတ်းၼူၵ်ႉၼမ်မႃး ၽၢႆႇတၢင်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉထတ်းထွင်တူၺ်းယူႇဝႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႆႉသေ ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလႆႈတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း H5N1 တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်ဝႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ တူဝ်သတ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၵမ်ႈၼမ် လုၵ်ႉတီႈၼူၵ်ႉဢၼ်မိၼ်ယူႇလႄႈ ယင်းထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉ ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ၽၢႆႇတၢင်း WHO ၵေႃႈ ဝႆႉလမ်ႇလွင်ႈတေႃႇၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉတေႉတေႉ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉတူၺ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉယူႇတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 February 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးလၢႆးငၢၼ်းထိုင် ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု 11 ပီႊ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း H5N1 ၼႆႉလႄႈ ယင်းထူပ်းႁၼ်ထႅင်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 12 ၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇၸမ်တင်း ၵူၼ်းပဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈမီးၾၢင်ႁၢင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶႆႈဝတ်းၼူၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း H5N1 (ၸုမ်း 2.3.4.4B) ၼႆႉ ထူပ်းႁၼ်ၼႂ်းပီႊ 2020 ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼူၵ်ႉလႄႈသတ်းလဵင်ႉဢၼ်မီးပိၵ်ႇ တၢႆတင်းၼမ် ယွၼ်ႉၼၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယင်းၽႄႈလၢမ်းၸူးလႆႈ တူဝ်သတ်းလဵင်ႉလုၵ်ႈလူၺ်ႈၼူမ်းလႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ် တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇသေ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉ ၵၢၼ်ယိပ်းတိူဝ်ႉလဵၼ်ႈၸွမ်းတူဝ်သတ်းၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း