WHO လၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းပွၵ်ႈၵမ်း 2 ပႆႇထိုင်ၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းလိုၼ်းသုတ်း

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သုင်ထိုင် 10 လၢၼ်ႉပၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီးၵႂႃႇ 5 သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ၊ WHO လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ပႆႇထိုင်ၸၼ်ႉလိုၼ်းသုတ်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 30 June 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီ လုမ်ႈၾႃႉ World Health Organization (WHO) လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီ မႆႈၸႂ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေၵဝ်ႇ သင်ဝႃႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢမ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၸႂ်ႉပိူင်ႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်း မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်၊ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼႆႉ ၵူၺ်းပႆႇထိုင် ၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်သိၼ်း Anxin ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းၸႄႈမိူင်းႁူဝ်ပိူၺ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်ၸႄႈမိူင်း ဢၼ်တႄႇၵူတ်ႇထူပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19၊ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တႃႇထႅင်ႈ18 ၵေႃႉသေ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်းၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝဵင်းလဵတ်ႉသ်တိူဝ်ႉ (Leicester City) မိူင်းဢင်းၵိတ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉႁႃလႆႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပႆႇတၼ်းႁိုင်သင် ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်းဝၼ်း လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵုမ်းၵမ်လႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈဝဵင်း လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိၵ်းဢိုတ်းမိူင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဝႃႈၼႆ။

တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 44,734 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 2,681,811 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 346 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 128,783 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း 1,117,177 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

 မိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 25,234 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း 1,370,488 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 727 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆမီး 58,385 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း 757,462 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 30 June 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (213) မိူင်း (213 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (10,413,558) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (508,250) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (5,669,594) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 30 June 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:15 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း