WHO လၢတ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆၼမ်ယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ် Cholera ဢမ်ႇၼၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ် တွင်ႉႁေႈတွင်ႉၵႂႃႇႁၢႆႉႁႅင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 September 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၼႂ်းပီႊၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း Cholera တိူဝ်းသုင်ၶိုၼ်ႈ လႄႈ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်တီႈၼႂ်းမိူင်းဢၼ်ၵွတ်းၽၢၼ် ဢၼ်မီးပၼ်ႁႃလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မီးလၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းတၢင်းပဵၼ် Cholera ၼႆႉထူပ်းႁၼ် ၼႂ်း 26 ၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ၵၢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆၵေႃႈ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးဝႆးၼႃႇ။ ပေႃးပဵၼ်ပီႊဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇထိုင် 20 မိူင်း ဢၼ်မီးလၢႆးငၢၼ်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း တၢင်းပဵၼ် Cholera သေ တေၽႄႈလၢမ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ၼမ်ႉဢၼ်မီးပႅတ်ႉထီးရီးယိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးၽၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် တွင်ႉႁေႈတွင်ႉၵႂႃႇႁၢႆႉႁႅင်းမႃး ယူႇယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ၼႃႈၽၢႆႇတၢင်းပဵၼ် Cholera ၶွင် WHO ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း လူတ်းယွမ်းလူင်းမႃးထပ်းၵၼ်လၢႆပီႊၼၼ်ႉ တႄႇမႃးၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉသမ်ႉ လႆႈႁၼ် လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းတၢင်းပဵၼ် Cholera တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈလီမႆႈၸႂ် တေႉတေႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးမႃးၼပ်ႉတူၺ်းႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၽတ်ႉၽဵင်ႇတေႃႇပီႊၼႆႉၼၼ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးၸမ်သၢမ်ပုၼ်ႈ မိူဝ်ႈတႅၵ်ႈၵၼ်တူၺ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတၢႆ ၽတ်ႉၽဵင်ႇ ၼႂ်း 5 ပီႊပူၼ်ႉမႃး၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတၢႆ 3% ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၼႂ်းဢႅပ်ႉၾရိၵ ၼႆယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းတၢင်းပဵၼ် Cholera ၼႂ်းမိူင်းသီးရီးယႃးၵေႃႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢေႇသုတ်းဢမ်ႇယွမ်း 33 ၵေႃႉလႄႈ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈလွင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းမႃးတႄႉ ၼႂ်းမိူင်းဢၼ်မီးပၢင်တိုၵ်းမႃးၶၢဝ်းႁိုင် ထိုင် 11 ပီႊသေ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ဢၼ်တေသၢင်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၵူဝ်မႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်မီးၵူၼ်းၼမ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇ WHO ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်တေႉတေႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း တၢင်းပဵၼ် Cholera  တီႈၼႂ်း ဢႅပ်ႉၾရိၵ လႄႈ လၢႆလၢႆပွတ်းတွၼ်ႈ ၼႂ်းပွတ်းဢေးသျႃး ႁူမ်ႈထိုင်ပႃး ပႃႇၵိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈထူပ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၼႂ်းပီႊၼႆႉၵေႃႈ  မီးယႃႁႄႉၵင်ႈမၼ်းလၢႆလၢၼ်ႉတူတ်ႉသ်ၵူၺ်း ၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၽၢင်ႁၢင်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇမီးၽၢင်ႁၢင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းသင် ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈသင်သေတႃႉၵေႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈယူတ်းယႃ ႁႂ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇၸိုင် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆၸူဝ်ႈမူင်းဢွၼ်ႇၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ ၶႃႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း