WHO ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႅဝ်ယူႇဝႆႉ ၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 July 2021 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)ၼႆႉ ၽူႈၵုမ်းၸီႉသင်ႇ (Director general) ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလလူင် COVID-19 ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ဢၼ်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆး ၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈသမ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးမႂ်ႇၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၽႄႈလၢမ်းယူႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႈဢမ်ႇဝၢႆး ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵုမ်းၸီႉသင်ႇ (Director general) ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ယူႇတီႈ ငဝ်ႈလုမ်းလူင် WHO ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းလူင်ၵျီႇၼီႇပႃႇသေ လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ မၢင်မိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆႉ ႁႅင်းသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼၼ်ႉသုင်ႁႅင်းဝႆႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃးမီးၽႅၼ်တေသမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၶေႃႈႁၢမ်ႈၽွင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လွင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈ ယူႇၸမ်ၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

ၵူၺ်းၼႃႇ လွင်ႈတၢင်းလူဝ်ႇလႆႈႁပ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ (Vaccine) ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီၵူဝ်လီၽၢၼ်ႈဝႆႉႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းဝႆႉယူႇၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵုမ်းၸီႉသင် WHO သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ ဢေးသျႃး ၊ ဢႅပ်ႉၾရိၵ လႄႈ လႃႇတိၼ်ႇ ဢမေႇရိၵ (Latin America) ၼႆႉ ယွၼ်ႉထၢင်သႂ်ႇဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵၢၼ်ယူတ်းယႃၵေႃႈယူပ်ႈယွမ်းပႃး လႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းလူင် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးၵူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆၼမ်ယူႇဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ 4 လၢၼ်ႉပၢႆသေ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် တႃႇတေလႆႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း (Vaccine) တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁႂ်ႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်းယူႇၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း