WHO ဝႃႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ လုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႆႈ

ၽူႈၵုမ်းၸီႉသင်ႇ (Director general) ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်း တူဝ်တႅၼ်းၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ယူးရူပ်ႇယဝ်ႉသေ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ၽေးၵႃႇလတၢင်းပဵၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼ်ၸီႉၼႄဝႃႈ လုမ်ႈၾႃႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်တေၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလလူင် COVID-19 ၼႆႉလႆႈ ၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈလူဝ်ႇလႆႈႁပ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် လႄႈ ၵူႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇဝႆႉၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်သေ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ လွင်ႈလႆႈႁပ်ႉသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပႆႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပႆႇလႆႈႁပ်ႉသမ်း မိူၼ်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၼႆၸိုင် လွင်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်းၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေယူပ်ႈယွမ်းသူၼ်ႈသိၼ်းသၢၼ်သေ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလီ တႃႇၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်းတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်  Johns Hopkins ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီးယူႇ 234.6 လၢၼ်ႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆယူႇမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉ ၼႆႉယဝ်ႉသေ ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈယူးရူပ်ႇၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လီတူၵ်းၸႂ်ယူႇသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း သုင်ၶိုၼ်ႈထိုင် 19 လၢၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တီႈမိူင်းရူဝ်ႇမေးၼီးယႃး (Romania) ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီးယူႇမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈႁဵင်ၼႆႉၵူၺ်းသေ ထိုင်မႃးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မီးယူႇမွၵ်ႈ 12,500 ၵေႃႉယဝ်ႉလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈမႂ်ႇ ၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈမၢႆမီႈမႂ်ႇၼႆႉပႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း