Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းပီႊမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ထုင်ႉဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းပီႊမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ထုင်ႉဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

0
ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းပီႊမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ထုင်ႉဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းပီႊမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ထုင်ႉဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ပီႊၵဝ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇ ပီႊမႂ်ႇႁွတ်ႈထိုင်မႃးယဝ်ႉလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းႁိၵ်ႈႁွႆးတႆးႁဝ်း မီးၼၼ်ႉသေ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ပွႆးသူင်ႇသင်ႇပီႊၵဝ်ႇ၊ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 November 2022 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်လပ်း ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:30−16:30 မူင်း တီႈၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လႆႈမီးပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၾိင်ႈထုင်းပီႊမႂ်ႇတႆးၼႆလႄႈ မႄႈၶူးၶိူဝ်းသႅၼ် ပဵၼ်ၵေႃႉမႃးတၢၼ်ႈ ၶႆႈၵႂႃႇသေ ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ပီႊမႂ်ႇတႆး ထုင်ႉဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ၊ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉသူင်ႇသင်ႇပီႊၵဝ်ႇ ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ တင်းၼမ်တင်းလၢႆသေ လႆႈၸႅၵ်ႇလဵင်ႉ ၶဝ်ႈမုၼ်းၾိင်ႈထုင်း မိူၼ်ၼင်ႇ− ၶဝ်ႈတူမ်ႈလႅမ်၊ ၶဝ်ႈပူၵ်း ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ မီးပႃးပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း တၢင်းၵႃႈ ၼူၵ်ႉ၊ ၵႃႈတူဝ်း ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇ၊ ၸၢႆးသႅၼ်ၾႃႉ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ လႆႈမႃးလဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 23 November 2022 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) လႆႈမီးပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆးဝၼ်းပီႊမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈလႄႈ ၼႂ်းပၢင်ၵဵဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈမီး သင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်း၊ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇသေ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ပေႃႈလုင်းၸိင်ႇတႃႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလၢႆးၼပ်ႉပီႊမႂ်ႇတႆး၊ ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈမေႃထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈၽိတ်းလွင်ႈထုၵ်ႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးသေ ဢဝ်ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်၊ လွင်ႈယူႇသဝ်း တႃႇႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တေလႆႈယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုင်ၵၼ် လႄႈ လူတ်းယွမ်းၸႂ်မႃႇၼတေႃႇၵၼ်၊ မေႃဝၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်ၵၼ် မေႃထွမ်ႇသူပ်းဢဝ်ၵႂၢမ်း ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းပီႊမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ထုင်ႉဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃႇမတီႇပၢင်ပွႆးပီႊမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ထုင်ႉဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၶဵဝ်ၾႃႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ− ယႃႇပေၸႅၵ်ႇၽႄၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵၼ်၊ လူဝ်ႇမေႃၽွမ်ႉၵၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ႁၵ်ႉၵၼ်၊ လွင်ႈဢမ်ႇၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ၼႂ်းပီႊၵဝ်ႇ (2116 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းမႄးပိၼ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ မေႃၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ၼႂ်းပီႊမႂ်ႇ 2117 ၼီႈ ၼႆႉၵႂႃႇ သေဢမ်ႇၵႃး လႆႈမီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸဝ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈ ၵႂၢမ်းၵႂႃႇလႄႈ ႁူမ်ႈထိုင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈလူဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၽၢၵ်ႇ တွၼ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်ႈၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၼႂ်းဝၼ်းပီႊမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းလူၺ်ႈၾိင်ႈထုင်းတႆးမီးၼၼ်ႉသေ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ် သူင်ႇသင်ႇပီႊၵဝ်ႇလႄႈ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းမိူၼ်ၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း