Video thumbnail
TaiFreedom Video 24.09.2021 ဢႅင်ႇၵေႇလ မႄႇလ်ၵႄႇလ် (Angela Merkel) ၵိုတ်းယင်ႉ လိုဝ်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၽႂ်ၵေႃႉ
11:07
Video thumbnail
TaiFreedom Video 24.09.2021 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁႃလၢႆးတၢင်း တႃႇတေၸႂ်ႉ
04:57
Video thumbnail
TaiFreedom Video 24.09.2021 RCSS ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း လွင်ႈၸွမ်သိုၵ်းၸေႃးၸတီး ၶိုၼ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ်
05:08
Video thumbnail
TaiFreedom Video 24.09.2021 သျႅဝ်မီ ဢွၵ်ႇမႃးတုမ်ႉတွပ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတိတ်းတင်ႈၶိူင်ႈ Sensor လၵ်ႉဢတ်းသဵင်
03:32
Video thumbnail
TaiFreedom Video 24.09.2021 ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇ
03:43
Video thumbnail
TaiFreedom Video 24.09.2021 UN တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်းႁႄႉႁၢမ်ႈ ယႃႈႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း
04:38
Video thumbnail
TaiFreedom Video 24.09.2021 ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းဢဝ်လၢႆႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈ
06:02
Video thumbnail
TaiFreedom Video 24.09.2021 ပျီႇတုၸိတ်ႉၶွင်ႇလၢၼ်ႇၽူး ပႅတ်ႉလႅၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်း​ၵႄႇဝႃႈ မီးပၢင်ၵုမ်ၼႆ​သေ
04:09
Video thumbnail
လၢႆးၵၢၼ် TV Online တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဝၼ်းထီႉ − 24 September 2021
01:17:40
Video thumbnail
TaiFreedom Video 23.09.2021 ဢမေရိၵၢၼ်ႇ တေၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ
02:41