Video thumbnail
ၶၢဝ်ႇဝၼ်းထီႉ - 30.09.2022 ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးသႅၼ်းယိုဝ်းၸမ်ထႅင်ႈ
01:51
Video thumbnail
ၶၢဝ်ႇဝၼ်းထီႉ - 30.09.2022 ၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅၼ်လိၼ် ႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းရၢတ်းသျႃးၶဝ်ႈမိူင်း
02:53
Video thumbnail
ၶၢဝ်ႇဝၼ်းထီႉ − 30.09.2022 ႁိူဝ်းမိၼ်တၢင်ႇၵူၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်
01:52
Video thumbnail
လၢႆးၵၢၼ် TV Online တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
46:02
Video thumbnail
TaiFreedom Video 30.09.2022 မီးၵူၼ်း/ ၸုမ်း ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင် RCSS/SSA သေ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ လႄႈ ၵဵပ်းသိုၵ်း
02:55
Video thumbnail
TaiFreedom Video 30.09.2022 မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း
01:27
Video thumbnail
ၶၢဝ်ႇဝၼ်းထီႉ - 29.09.2022 KNU/KNLA ၶဝ်ႈတိုၵ်းသိမ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၽယႃးတူင်းသူႇ
01:41
Video thumbnail
ၶၢဝ်ႇဝၼ်းထီႉ - 20.09.2022 ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၸၢမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးသႅၼ်းယိုဝ်းၸမ်
02:26
Video thumbnail
ၶၢဝ်ႇဝၼ်းထီႉ - 29.09.2022 ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ
03:20
Video thumbnail
ၶၢဝ်ႇဝၼ်းထီႉ − 29.09.2022 ၸုမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း
01:53