Video thumbnail
ၶၢဝ်ႇဝၼ်းထီႉ − 28.10.2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵိူၼ်းမိူင်းၽႃၵၢၼ်ႉဢွၵ်ႇႁိူၼ်း
01:40
Video thumbnail
ဝၼ်းထီႉ − 28.10.2022 ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မွင်ၸႂ်ၸွမ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ
01:19
Video thumbnail
ၶၢဝ်ႇဝၼ်းထီႉ − 28.10.2022 ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၺွပ်း ယွၼ်ႉဢဝ်သီလမ် ႁဵတ်းပရူဝ်ႇၾၢႆႇၾဵတ်ႈပုၵ်ႉ
02:01
Video thumbnail
ၶၢဝ်ႇဝၼ်းထီႉ − 28.10.2022 ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး 2 လုၵ်ႈ
03:32
Video thumbnail
ၶၢဝ်ႇဝၼ်းထီႉ − 28.10.2022 ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ
01:19
Video thumbnail
လၢႆးၵၢၼ် TV Online တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဝၼ်းထီႉ − 28 October 2022
45:35
Video thumbnail
TaiFreedom Video 28.10.2022 ရၢတ်ႉသျႃးလွၵ်ႇငိူတ်ႈ တေယႃႉလူႉလၢဝ်ပွမ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း
02:50
Video thumbnail
TaiFreedom Video 28.10.2022 ပူႇတိၼ်ႇ ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇၼိဝ်းၶလီးယႃး ၼႂ်းယူႇၶရဵၼ်း
01:32
Video thumbnail
TaiFreedom Video 28.10.2022 ၶႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ
01:51
Video thumbnail
ၶၢဝ်ႇဝၼ်းထီႉ − 27.10.2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸမ် 20 ၵေႃႉ ဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ် KNLA ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း
02:02