Video thumbnail
Tai Freedom Video - 25.01.2022ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၼုင်ႈဝႆ တႃႇၵူၼ်းတိုတ်းယႃႈ
01:21
Video thumbnail
Tai Freedom Video - 25.01.2022KIO ယႃႉ ပႅတ်ႈၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ၸွမ်းလၢၼ်ႉ
02:00
Video thumbnail
လၢႆးၵၢၼ် TV Online တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဝၼ်းထီႉ − 25 January 2022
47:19
Video thumbnail
Tai Freedom Video - 24.01.2022ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သင်ႇႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင် ဢွၵ်ႇယူႇၶရဵၼ်း
01:26
Video thumbnail
Tai Freedom Video - 24.01.2022ၶႄႇ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထႆႇဝၼ်ႇၼႄဢဵၼ်ႁႅင်း
01:46
Video thumbnail
Tai Freedom Video - 24.01.2022ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင် ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း
02:08
Video thumbnail
Tai Freedom Video - 24.01.2022KNDF လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်
02:01
Video thumbnail
TaiFreedom Video 24.01.2022 ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး ၼႅင်ၸႂ် ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်းႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈ
02:37
Video thumbnail
TaiFreedom Video 24.01.2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇဢွၵ်ႇမၢႆမီႈမႂ်ႇ ပေႃးၸႂ်ႉ VPN ၸၢင်ႈတေမီးတၢမ်ႇ
03:42
Video thumbnail
TaiFreedom Video 24.01.2022 PDF ၶဝ်ႈတိုၵ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းပိၼ်ႇလႄႇပူးလႄႈ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်း
02:26