Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

0
ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်မၢႆတွင်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ၼႆသေ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸၢႆးပၼ်ႇတိ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်၊ မၢၵ်ႇသွင်းဝၢႆ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း‌ၵႂႃႇ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းမီးထႅင်ႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇလၢႆလၢႆၵေႃႉၸွႆႈထႅမ်ပႃးထႅင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။ ‌

ၽွင်းၶၢဝ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸၢႆးပၼ်ႇတိ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် လႄႈ မၢၵ်ႇသွင်းဝၢႆသေ ယင်းမီးထႅင်ႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇႁဝ်းၶဝ် ၸွႆႈထႅမ်မႃး မိူၼ်ၼင်ႇ (1) ၸဝ်ႈသိုၵ်းဝီႉ 3,000 ဝၢတ်ႇ၊ (2) ၸၢႆးပၼ်ႇတိ ၶဝ်တၢင်းႁိူၼ်း 5,000 ဝၢတ်ႇ၊ (3) ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း 10,000 ဝၢတ်ႇ၊ (4) ၸၢႆးၸိင်ႇလူႇ 3,000 ဝၢတ်ႇ၊ (5) ၸၢႆးသူႉ 2,000 ဝၢတ်ႇ၊ (6) ပီႈၵႃးလႃး  ၵဵင်းမႆႇ 2,000 ဝၢတ်ႇ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းမီးၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ႁဝ်းၶဝ်ႁူမ်ႈၸွႆႈပႃးထႅင်ႈ တီႈၼႂ်း ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း  တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ/ၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း၊ ယူႇတီႈ ၸၢႆးပၼ်ႇတိ သေ ဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တူၵ်းသူးပႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 22-25 November 2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း မီးၸုမ်းၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းၸၢႆး (ယႂ်ႇ) မီး 16 ၸုမ်းသေ ၸုမ်းဢၼ်ၶႄႉၶဵင်ႇ ပေႉလႆႈၵႂႃႇ ထီႉ (1) ပဵၼ် ၸုမ်းဢူၺ်းၵေႃႉယၢင်း၊ ထီႉ (2) ပဵၼ် ၸုမ်းသသသ၊ ထီႉ (3) ပဵၼ် ၸုမ်းဢၢႆႈထိူၼ်ႇ။ ၸုမ်းၸၢႆး (လဵၵ်ႉ) မီး 3 ၸုမ်း ၸုမ်းဢၼ်လႆႈၶႄႉၶဵင်ႇပေႉၵႂႃႇ ထီႉ (1) ပဵၼ် ၸုမ်းဢူၺ်းၵေႃႉႁူမ်ႈႁဵၼ်း−B ၊ ထီႉ (2) ၸုမ်းဢူၺ်းၵေႃႉႁူမ်ႈႁဵၼ်း−A ၊ လႄႈ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း မီး (5) ၸုမ်းသေ ၸုမ်းဢၼ်ၶႄႉၶဵင်ႇပေႉၵႂႃႇ ထီႉ (1) ၸုမ်း Daifriend−A ၊ ထီႉ (2) ၸုမ်း Daifriend−B ၊ ထီႉ (3) ၸုမ်း HengOver ၼႆယူႇယဝ်ႉ။  လိူဝ်သေပၢင်ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ယဝ်ႉ မီးထႅင်ႈပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇမၢၵ်ႇသွင်းဝၢႆထႅင်ႈ ၸုမ်းဢၼ်ၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင် မီး 7 ၸုမ်းသေ ၸုမ်းဢၼ်လႆႈထီႉ (1) ၸုမ်းႁူင်းယႃ၊ ထီႉ (2) ၸုမ်းပၼ်ႇတိ လႄႈ ထီႉ (3) ၸုမ်းသေႃႇလေႃႇမေႃႇတေႃႇ ၼႆသေ ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇ 2117 ၼီႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ တႃႇႁႂ်ႈမီး လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ ယၢၼ်ႁၢင်ႇတင်းၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်၊ တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီ တူဝ်ၶိင်းၵႅၼ်ႇၶႅင်၊ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ် လႄႈ သူင်သိူဝ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇတႆး 2117 ၼီႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း