Home ၶၢဝ်ႇ ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းၶႄႇမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVlD-19 ၼမ်ႁႅင်းမႃး

မိူင်းၶႄႇမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVlD-19 ၼမ်ႁႅင်းမႃး

0
မိူင်းၶႄႇမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVlD-19 ၼမ်ႁႅင်းမႃး

မိူင်းၶႄႇမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVlD-19 ၼမ်ႁႅင်းမႃး

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 25 November 2022 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းၶႄႇ NHC ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVlD-19  ပေႃႇပဵၼ်မႃး မိူင်းၶႄႇဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင် ႁႄႉႁၢမ်ႈၼႂ်းလၢႆပွတ်းတွၼ်ႈသေတႃႉ ထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိပ်း COVlD-19 ၼမ်ႁႅင်းလိူဝ်သေၵူႈပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းၶႄႇ NHC ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 25 November 2022 ၼႆႉဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVlD-19 မီးၼမ်ထိုင် 31,527 ၵေႃႉ ၼမ်လိူဝ်သေမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 April 2022 ပူၼ်ႉမႃးသေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ၼမ်ႁႅင်းၸွတ်ႈတူဝ်ႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ပၵ်းပိူင်ႁႄႉႁၢမ်ႈၵေႃႈ တေၼမ်မႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇၸိူဝ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈ ၶၢၼ်ၸႂ်ဝႆႉထႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ မီး 1.4 ႁဵင်လၢၼ်ႉၵေႃႉ ၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉ COVID-19  သမ်ႉမီး 5,200 ၵေႃႉၵူၺ်းလႄႈ တေလႆႈဝႃႈ တိုၵ်ႉဢေႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇၵုမ်းထႅင်း COVID-19  မိူင်းၶႄႇ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉ ယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလီယူႇသေတႃႉ ၵူၺ်းပၵ်းပိူင်ႁႄႉႁၢမ်ႈ ၵဵဝ်ႇ COVID-19 တိူဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ဢၼ်ၸွမ်းမႃးၽၢႆႇလင်တႄႉ မိူဝ်ႈဝၼ်ထီႉ 24 November 2022 ၼႆႉ လွၵ်းၵၢတ်ႇမိူင်းၶႄႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းၵႂႃႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼမ်ႁႅင်းမႃး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း