Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

0
ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA ၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ၸွမ်းၼင်ႇလၵ်းၼမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မီးဝႆႉၼႂ်းၶေႃႈထီႉ 4 ပူၵ်းပွင်ၽဝၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်ၵမ် RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 September 2022 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ယူႇတီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢဝ်ၵွင်ႈဝၢႆႈလင် ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်း ၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သိူဝ်ႇသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵႂႃႇမႃး လႆႈငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS ၵေႃႈ လႆႈလူင်းၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ ပၢႆးယူႇလီပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းသေ ယူတ်းယႃပၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇဢမ်ႇလီ ၵိၼ်ဢမ်ႇဝၢၼ်ၼၼ်ႉမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း