Home ၶၢဝ်ႇ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

0
ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 13 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇၺႃးၵူၼ်းမိူင်းတၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းၵွင်းမူးမႄႈမၢႆႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်။

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 16:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉဝၢၼ်ႈၸိင်း လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉ ဝဵင်းမိူင်းၼွင် တၢင်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းတဵမ်ၵႃးသေ ပွၵ်ႈၵႂႃႇတီႈတပ်ႉဝၢၼ်ႈၸိင်းလႄႈ မိူဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင် တီႈႁိမ်း ၵွင်းမူးမႄႈမၢႆႈၼၼ်ႉ ၽႃႇၺႃး ၸၢႆးၸၼ်ႇတ တၢႆထင်တီႈ  ဝႃႈၼႆ၊ ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ လပ်းသိင်ႇၼႆႉၵေႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇပႆႇၶၢႆႉ ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆး ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်လႄႈ  တိုၵ်ႉဝႆႉပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၵႂႃႇတူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − ၸၢႆးၸၼ်ႇတၼႆႉ မၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၶႃႈဢေႃႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇႁူႉမၼ်းလုၵ်ႉတင်းလႂ် ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး လႄႈ ထိုင်တီႈလႆႈထုၵ်ႇ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇၺႃးၶႃႈ ၊ မၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶူၵ်ႉၼမ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်းမိူင်းယၢင်း၊ မၢႆၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၽႃႇမၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ် 1710 (ဗ) ၶႃႈဢေႃႈ − လၢတ်ႈၼႄႇၼင်ႇၼႆ။

ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇၺႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

ထိုင်ယၢမ်း ၵၢင်ၶမ်ႈ 19:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸၢႆးၸၼ်ႇတ လႄႈ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇၶၢႆႉၵႂႃႇတင်းလႂ်သေ ယူႇတီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်တၢႆ ၸၢႆးၸၼ်ႇတ ပႆႇယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉဝၢၼ်ႈၸိင်းၼႆႉ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) – 2 မိူင်းၼွင် ငဝ်းငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ယလၶ) ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း