ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP တဵၵ်းၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 May 2022 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးၼၼ်ႉသေ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP တဵၵ်းၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇၵၢင် လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄ‌ဝႃႈ “ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ဢၼ်တႆးႁဝ်းႁွင်ႉဝႃႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်လႆႈထုၵ်ႇတင်း ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ၶဝ်တဵၵ်းၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇၵၢင် တႃႇ 40 ၵေႃႉ လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢတ်ႈ တႃႇ 15 ၵေႃႉ ၼႆဢေႃႈ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ပၢႆလွၵ်ႇငိူတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ သင်ဢမ်ႇပၼ်ၼႆ တေမႃးၺွပ်းႁင်းၵူၺ်းဝႃႈၼႆဢေႃႈ”။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၵူဝ် တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ပေႃႈႁိူၼ်းၶၢဝ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢွၼ်ႇယိင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်တေၵဵပ်းမူတ်းမူတ်းဝႃႈၼႆၶႃႈ” ။

ဝၢႆးသေ RCSS/SSA  ထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢွၵ်ႇပွတ်းႁွင်ႇယဝ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆလၢႆတီႈ တႄႇၼႂ်းပီႊ 2022 မႃးၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇတင်း ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄးၶဝ် ၵဵပ်းသိုၵ်း လႄႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵပ်ႉၵိၼ်းၸႂ်တေႉတေႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း