Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈဢၼ်  PDF တီႉၺွပ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈဢၼ်  PDF တီႉၺွပ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း

0
ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈဢၼ်  PDF တီႉၺွပ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း

လွင်ႈဢၼ်ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တီႉၺွပ်း ၸၢႆးၵျၼ်ႇဢွင်ႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးသိူဝ်လႅင်း ၽူႈပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႇ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ပဵၼ်ပႃးၽူႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆးလႅင် ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် (Shanni Youth Network – Banmauk) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း လႄႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်ဝႆးဝႆး ယႃႇႁႂ်ႈလုတ်ႈႁၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈဢၼ် PDF တီႉၺွပ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း
ၸၢႆးၵျၼ်ႇဢွင်ႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးသိူဝ်လႅင်း

ၸၢႆးၵျၼ်ႇဢွင်ႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးသိူဝ်လႅင်း ၼႆႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢဵၼ်ႁႅင်း 20 ပၢႆ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 June 2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 14:30 မူင်း တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ မၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈမီးတၢင်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ၸၢႆးၵျၼ်ႇဢွင်ႇ (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးသိူဝ်လႅင်း ၼႆႉ ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ပႃး ၶူးသွၼ် (TA) သေ ပူင်သွၼ်ပၼ် လိၵ်ႈတႆး/လိၵ်ႈတႆးလႅင် တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ၽႃႇသႃႇ လိၵ်ႈလၢႆးၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ သုၼ်ႇလႆႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၶဝ်ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ တေၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတရႄႇၼႆသေ သမ်ႉၶိုၼ်းတီႉၺွပ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼင်ႇလၢႆးႁဵတ်း သၢင်ႈတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် (SYN-B) ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီတေႉတေႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်တီႉၺွပ်း ၸၢႆးၵျၼ်ႇဢွင်ႇ (ၶ) ၸၢႆးသိူဝ်လႅင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမီးတၢင်း ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းလႄႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်းပွႆႇပၼ်ဝႆးဝႆး၊ ၽွင်းထုၵ်ႇ PDF ၶဝ်တီႉၺွပ်းၵႂႃႇသေ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈမၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၵႂႃႇသေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈ ပေႃးၼႆၸိုင် ပုၼ်ႈၽွၼ်းမီးတီႈ PDF ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပေႃးတေဢမ်ႇၵႂႃႇ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ႁႂ်ႈၵုမ်းထိင်းပၼ် PDF ၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း