ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၼႆသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 27 September 2023 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယူႇတီႈ ၸုမ်းသၢႆၸႂ်ၼမ်ႉၶူင်း မႄႈမိူင်းတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိုင်ႈထႆး လႄႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ သိုဝ်ႉၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လၢႆလၢႆလွင်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း မၢၼ်ႈ 680,000 ပျႃး (ႁူၵ်းသႅၼ်ပႅတ်ႇမိုၼ်ႇပျႃးတဵမ်တဵမ်) သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း တီႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၸုမ်းသၢႆၸႂ်ၼမ်ႉၶူင်း မႄႈမိူင်းတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိုင်ႈထႆး လႄႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း