Home ၶၢဝ်ႇ ၾႆးမႆႈၶွၵ်ႈၶင် တီႈၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ (Iran) လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်

ၾႆးမႆႈၶွၵ်ႈၶင် တီႈၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ (Iran) လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်

0
ၾႆးမႆႈၶွၵ်ႈၶင် တီႈၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ (Iran) လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်

ၾႆးမႆႈၶွၵ်ႈၶင် တီႈၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ (Iran) လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်

ၶွၵ်ႈၶင်တီႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းလူင် Tehran မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ၵုမ်းၶင် ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်းၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ၾႆးလႆႈမႆႈၵႂႃႇ ဝၢႆးသေမီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၼႂ်းၶွၵ်ႈၶင်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 October 2022 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ IRNA ၶွင်ဢီႇရၢၼ်ႇလႆႈလၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၾႆးမႆႈၶွၵ်ႈၶင် Evin ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းလူင် Tehran မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈၵုမ်းၶင် ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်းၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝၢႆးသေမီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၼႂ်းၶွၵ်ႈၶင် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 October 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ တီႈဢေႇ သုတ်း 4 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်းၶဝ် လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 61 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၾႆးမႆႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဢၼ်တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈပႆ တၢင်းသၢၼ်ၶတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဝ်ႈပဵၼ်ဝူင်ႈထီႉ 5 ဝၢႆးသေလွင်ႈလူႉတၢႆၶွင် Mahsa Amini ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 22 ပီႊ တီႈဢၼ်ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈဢီႇရၢၼ်ႇ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် ၸွမ်းလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ဝႃႈ သႂ်ႇၾႃႈတူမ်းႁူဝ်ဢမ်ႇတႅတ်ႈတေႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉ ၸွမ် ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းၸိုင်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၶွၵ်ႈၶင် Evin ၼႆႉ ၵုမ်းၶင်တူဝ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းလူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်း ႁူမ်ႈပႃးၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႂ်ၵိုၵ်းမိူင်း သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းသေ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းလၢႆလၢႆၸုမ်း လႆႈၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၶွၵ်ႈၶင်ၼႆႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း