ABSDF လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်

တႅဝ်းႁူမ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်ႉပိုၼ်ႉ All Burma Students’ Democratic Front – ABSDF လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်  ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမေႃႇတိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းဢိၼ်းတေႃႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵတႃႇ ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း။

Kachin News Group ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီးတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 06:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 77 လႄႈ တပ်ႉမ 88 ႁူမ်ႈႁႅင်းသိုၵ်း 100 ပၢႆ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈမေႃႇတိၼ်ႇ တင်း ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉတႃႇသေ ထုၵ်ႇၸုမ်း ABSDF ၶဝ်ႈတိုၵ်းဢွၼ်တၢင်း လႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း။

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမေႃႇတိၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉလုၵ်ႉတီႈ ဢိၼ်းတေႃႇ မုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းမေႃႇ (ဗန်းမော်) သေ ထုၵ်ႇ ABSDF တတ်းတၢင်းလႄႈ ၶဝ်ႈတိုၵ်းဢွၼ်တၢင်း၊ ပၢင်တိုၵ်းလႆႈတႄႇပဵၼ် ၵၢင်ၼႂ် 06:00 မူင်းထိုင် 07:00 ပၢႆၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃႈလီႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ လွင်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇပႃႈလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းသင်။

တႅဝ်းႁူမ်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်ႉပိုၼ်ႉ All Burma Students’ Democratic Front – ABSDF ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၵၼ်တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15 October 2015 ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း