COVID-19 ပွၵ်ႈၵမ်း (3) တီႈၵဵင်းတုင် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 93 ဝၼ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း 3,700 ပၢႆ လႄႈ လူႉသဵင်ႈတၢႆ 70 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပွၵ်ႈၵမ်း (3) တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 93 ဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း မီး 3,700 ပၢႆ လႄႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 70 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Tachileik News Agency ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 September 2021 (လိူၼ်းသိပ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ဢၼ်လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်း 663 ၵေႃႉၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်ပဵၼ် COVID -19  တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 74 ၵေႃႉ လႄႈလူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပွၵ်ႈၵမ်း (3) တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 29 June 2021 ထိုင် 29 September 2021 ၼႆႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း မီး 3,708 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃ မီး 3,026 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ် မီး 612 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 70 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပွၵ်ႈၵမ်း (3)  တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ လူတ်းယွမ်းမႃးယဝ်ႉသေတႃႉ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်တႄႉ တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း