COVID-19 ဢမ်ႇသိုပ်ႇယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉၵႂႃႇထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 May 2023 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လႆႈထွၼ်COVID-19 ဢွၵ်ႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO လႆႈဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸမ်ပဵၼ်တေယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉၵႂႃႇထႅင်ႈ၊ ဝၢႆးသေလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ 3 ပီႊ ပူၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 30 January 2020  ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၵုမ်းသင်ႇၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူလီလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈတႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ် တႃႇထွၼ် COVID-19 ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈၼႄႉၼမ်းၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၶဝ် ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း 15 ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း COVID-19 ၼႆႉ လူတ်းယွမ်းမႃးမွၵ်ႈ ပီႊပၢႆၼႆႉယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈမီးႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ၼမ်မႃး ယွၼ်ႉမီးယႃႁႄႉၵင်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း၊ လွင်ႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵေႃႈ လႆႈဝႃႈလူတ်းယွမ်းလူင်းယူႇ မၢင်မိူင်းၵေႃႈၶိုၼ်းယူႇမိူၼ်ၵဝ်ႇမႃးလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးတႄႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ယင်းထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ယူႇတိၵ်းတိၵ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း