EU ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်း/မုၵ်ႉၸုမ်း ၸိူဝ်းၸွႆႈထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ EU ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ်ၵူၼ်း လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်း ၸိူဝ်းၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢိၵ်ႇပႃး လွင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၽၢႆႇသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပၼ်တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 20 February 2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ လႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ်ၵူၼ်း 9 ၵေႃႉ လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းတႃႇ 7 ၸုမ်း၊ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ  ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ဢမ်ႇထၢတ်ႈဢမ်ႇဝၢႆးသေ  ယူႇတီႈၼွၵ်ႈမိူင်း လၢႆၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶၢတ်း လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး သိုပ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵမ်ႉၸွႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ တေမီးပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ်ၵူၼ်း တင်းမူတ်း 93 ၵေႃႉ၊ မုၵ်ႉၸုမ်း 18 ၸုမ်း ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ EU ၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းၵူႈမိူင်းမိူင်းပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 February 2021 ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းဢဝ်လၢႆးလီ ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ ဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈ သုတ်းၼၼ်ႉပဵၼ် မမျႃႉတွႆႉတွႆႉၶၢႆႇ ဢႃႇယု 20 ပီႊ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းတွင်ႇၺူဝ်ႇ ဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း