KIO ယႃႉ ပႅတ်ႈၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ၸွမ်းလၢၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 January 2022 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ဝႃႈ  ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIO) လႆႈၶဝ်ႈ ၼႂ်းလၢၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး  (ၸႄႈၼႃး)  ၸႄႈမိူင်းၶၢင်သေ ယႃႉၵွႆပႅတ်ႈ ပီႇယႃႇ 200 တိူၵ်ႈ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 4 January 2022 ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIO) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထိုင်တီႈ ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 10 January 2022 ၼၼ်ႉမႃး ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈ ၵႃႉၶၢႆ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် လႄႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈတေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇမႃး ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်မီးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇလင်ၵမ်ႉၸွႆႈဝႆႉၸိူဝ်း ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ ဝၢႆးသေဢွၵ်ႇလိၵ်ႈယဝ်ႉ ၸူဝ်ႈဝူင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIO) လႆႈမီးလွင်ႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းလၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉၶၢႆ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉသေ ယႃႉၽျႅၵ်ႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇ လႄႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉပႃး ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မျိတ်ႉၵျီးၼႃး − ပူႇတႃႇဢူဝ်ႇ ၊ မျိတ်ႉၵျီးၼႃး  − တၼၢႆး လႄႈ မျိတ်ႉၵျီးၼႃး − မၼ်းတလေး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ KIO လႄႈ PDF ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ယႃႉၽျႅၵ်ႈပႅတ်ႈပႃး ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တေႃႉတၢင်ႇမႃး ၸွမ်းသဵၼ်ႈ တၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း