NASA ၾၢင်ႉ လၢဝ်ဢွၼ်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈမႃးၸမ်လုမ်ႈၾႃႉ

ၸုမ်း NASA ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ လၢဝ်ဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီးတၢင်းယႂ်ႇၵႂၢင်ႈ 200 မီႇတိူဝ်ႇ ၼၼ်ႉ တေတူင်ႉၼိုင်လတ်းၽၢၼ်ႇၶဝ်ႈၸမ်လုမ်ႈၾႃႉႁႅင်းဝႆႉ ၼႆယူႇ။

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 24 May 2023(လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) လၢဝ်ဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈႁိၵ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ “2023CL3” ၼၼ်ႉ တေတူင်ႉၼိုင်လတ်းၽၢၼ်ႇၶဝ်ႈၸမ်လုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ ၽၢႆႇတၢင်း NASA ၵေႃႈ တေလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းဝႃႈ ၸွင်ႇမၼ်းတေၸၢင်ႈမီးၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် လုမ်ႈၾႃႉလႆႈလႄႈ  ၸွမ်းလူၺ်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်မၼ်းၼၼ်ႉ လႅၼ်ႈၽၢၼ်ႇၶဝ်ႈၸမ်လုမ်ႈၾႃႉ လူၺ်ႈတၢင်းဝႆးၽႂ်း 7.2 လၢၼ်ႉ ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

လၢဝ်ဢွၼ်ႇ 2023CL3 ၼႆႉ ပဵၼ်လၢဝ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းလုၵ်ႈလၢဝ်ၸိူဝ်းဢၼ် ၸုမ်း NASA ၶဝ်တိုၵ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းထိုင် လွင်ႈဢၼ်တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလုမ်ႈၾႃႉႁဝ်း မိူဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈမႃးၸမ်လုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇမၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ယင်းပၼ်ၾၢင်ႉထႅင်ႈဝႃႈ လုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမီးၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တွၼ်ႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈၽေးတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၼွၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၸိူင်ႉၼႆလႄႈ သင်ဝႃႈမၼ်းၽႃႇလုမ်ႈၾႃႉႁဝ်းမႃးတႄႉၼႆၸိုင် တေမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၸွမ်းမႃးတၢင်းလင်ဢမ်ႇဢေႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း