NATO ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈယိပ်းယူႇၶရဵၼ်း ပဵၼ်တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 2,500 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ

ရၢတ်ႉသျႃး−ယူႇၶရဵၼ်း ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၽၢႆႇတၢင်း ယူႇၶရဵၼ်း ယဵပ်ႇယၢင်ႈၶဝ်ႈၸမ် လွင်ႈဢွင်ႇပေႉပၢင်တိုၵ်းမႃးလွႆးလွႆးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 28 September 2023 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ NATO လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၽၢႆႇတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်း ၶဝ်ႈၸမ်လွင်ႈဢွင်ႇပေႉမႃး လွႆးလွႆးယဝ်ႉလႄႈ ၼိုင်ႈယူႇၶရဵၼ်းၵႅၼ်ႇၶႅင်မႃးၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းၶဝ်ႈၸမ်လွင်ႈ ဢွင်ႇပေႉၵႃႈၼၼ်ႉ သေဢမ်ႇၵႃး တုၵ်းယွၼ်းပႃး မိူင်းဢူၺ်းလီတင်းမူတ်း ႁႂ်ႈၼႅတ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈယိပ်းသေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ယူႇၶရဵၼ်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ NATO လႆႈႁဵတ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း တေၸတ်းႁႃၶိူင်ႈယိပ်းပၼ် ယူႇၶရဵၼ်း ႁူမ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းတင်းမူတ်း 2,500 လၢၼ်ႉတေႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယဝ်ႉသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ NATO မီးသုၼ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၽၢႆႇလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်း ဢၼ်တေလႆႈၸတ်းႁႃၵူႈလွင်ႈၵူႈမဵဝ်း ဢၼ်ယူႇၶရဵၼ်းလူဝ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈဢွင်ႇပေႉပၢင် တိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 28 September 2023 ဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽၢႆႇတၢင်း ယူႇၶရဵၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ရၢတ်ႉသျႃး သူင်ႇတရူၼ်းၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်းတင်းမူတ်း 44 လမ်း လႄႈ ယိုဝ်းတူၵ်းပႅတ်ႈလႆႈ 34 လမ်း ၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း သင် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈယူႇၶရဵၼ်း သေႇလႅၼ်ႇသၵီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇၶရဵၼ်းလူဝ်ႇၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇႁဵတ်းႁၢႆႉယိုဝ်းပႅတ်ႈ မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး၊ တရူၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း