NATO ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းယႂ်ႇလူင် လွၵ်ႇငိူတ်ႈထိုင်ရၢတ်ႉသျႃး

ဝၢႆးသေရၢတ်ႉသျႃး ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်း ယူႇၶရဵၼ်းမႃးပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 15 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၸုမ်း NATO လႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းယႂ်ႇလူင် လွၵ်ႇငိူတ်ႈထိုင်ရၢတ်ႉ သျႃးဝႃႈ ယႃႇပေဝူၼ်ႉၶႂ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်း လုၵ်ႈၸုမ်း NATO ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းလၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈရၢတ်ႉသျႃး ပူႇတိၼ်ႇ သူင်ႇသိုၵ်းၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 February 2022 ပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်း NATO ဢၼ်မီးလႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်းၸွမ်း ရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်ရၢတ်ႉသျႃးၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းၼႆသေ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်း တႃႇလွၵ်ႇငိူတ်ႈထိုင်ရၢတ်ႉသျႃးဝႃႈ ယႃႇပေဝူၼ်ႉ ၶႂ်ႈၶဝ်ႈတိုၵ်းလုၵ်ႈၸုမ်း NATO မိူၼ်ၼင်ႇႁဵတ်းတေႃႇယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

NATO ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းယႂ်ႇလူင် လွၵ်ႇငိူတ်ႈထိုင်ရၢတ်ႉသျႃး

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်း ၸုမ်း NATO ပွၵ်ႈၼႆႉ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Spring Storm လႄႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈ မိူင်းဢႅတ်ႉသ်တူဝ်ႇၼီးယႃး ဢၼ်ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း တိတ်းၸပ်း ၵၼ်တင်းရၢတ်ႉသျႃးလႄႈ လႆႈတႄႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 May 2023 လႄႈ တေယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 May 2023 သေ မီး 11 ၸိုင်ႈမိူင်း သူင်ႇသိုၵ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၸွမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ− မိူင်းဢႅတ်ႉသ်တူဝ်ႇၼီးယႃး၊ မိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ၊ မိူင်းတဵၼ်းမၢၵ်ႇ၊ မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႇ၊ မိူင်းၵျေႃႇၵျီႇယႃႇ (Georgia)၊ မိူင်းၵျႃႇမၼီႇ၊ မိူင်းဢီႇတလီႇ၊ မိူင်းလတ်ႉဝီးယႃး၊ မိူင်းပူဝ်ႇလႅၼ်ႇ၊ မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ လႄႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ၸုမ်း NATO ယင်းမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်း ပဵၼ် 18 ပၢင် လႄႈ တေမီးၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်လၢႆမိုၼ်ႇၵေႃႉသေ တေၽိုၵ်း ၽွၼ်ႉၵႂႃႇၼႂ်းလိူၼ် May-September 2023 တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈပၼ်ၾၢင်ႉရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇႁၼ်တၢင်းတႃႇၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း