RCSS/SSA ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ(1) တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ထလႅင်ၵၢၼ် ၸီႉၸႅင်ႈပိူင်ပဵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA