SSPP ယိုဝ်းတၢႆၵူၼ်းလဵင်ႉဝူဝ်း/ၵႂၢႆး လႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းလမ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၸမ်ႁၢမ်း

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈယၢင်းလွႆ ဢိူင်ႇယၢင်းလွႆ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း/ၵႂၢႆး ၸွမ်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈသေ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်း သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး  SSPP ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈတြႃးသင်။

လွင်ႈၼႆႉလႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၽွင်းလုင်းၵုၺ်ႇထူၺ်း ဢႃႇယု 50 ပီႊ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း/ၵႂၢႆးမၼ်း ၸွမ်းၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈသေ ဢမ်ႇပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းတင်းႁိူၼ်း လႄႈ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇသွၵ်ႈႁႃသေ လႆႈထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ လုင်းၵုၺ်ႇထူၺ်း တီႈႁိမ်းၸုမ်းသိုၵ်း ၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ပၵ်းသဝ်းယူႇဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 ၼၼ်ႉ လုင်းၵုၺ်ႇထုၺ်း ၵႂႃႇၶႆႈဝူဝ်း/ၵႂၢႆးမၼ်းသေ သမ်ႉဢမ်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း မိူၼ်ၵူႈဝၼ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ၵူဝ်မၼ်းပဵၼ်သေလွင်ႈလွင်ႈ ၸင်ႇလႆႈႁွင်ႉၵၼ် ၵႂႃႇသွၵ်ႈႁႃတူၺ်း တီႈၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ၊ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20 May 2023 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶူဝ်းၶဵဝ် ႁႄႉႁၢမ်ႈလႄႈဢမ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၸွမ်း တီႈၶဝ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ၊ ၽိူဝ်ႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 21 May 2023 ၶူဝ်ၶဵဝ်း ၶဝ်ၶၢႆႉဢွၵ်ႇ ပၢင်သဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇႁႃၸွမ်းၸိူဝ်း ပၢင်သဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉသေ လႆႈထူပ်းႁၼ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ လုင်းၵုၺ်ႇထူၺ်း၊ လႆႈႁၼ်ႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ တီႈၶေႃး တင်း တီႈၼႃႈဢူၵ်း မၼ်းဝႆႉ၊  လွင်ႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈသေဢိတ်း  ဝႃႈၼႆ။

SSPP ယိုဝ်းတၢႆၵူၼ်းလဵင်ႉဝူဝ်း/ၵႂၢႆး လႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းလမ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၸမ်ႁၢမ်း

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇလႅင်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွင်ႇမႃးဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 May 2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP သိုပ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉပေႃႈမႄႈၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇလၵ်းမ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ၊ ၵမ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်မႃးလွႆးလွႆး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈယဝ်ႉၼႆလႄႈ လႆႈပႃးၵၼ်ပၢႆႈ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ဝၢၼ်ႈၸမ်တေႁၢမ်းယဝ်ႉ၊ တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇလၵ်းမၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းလမ်သေ ၸိူဝ်းၸုၼ်ႉပွႆႇပႅတ်ႈ ၶူဝ်းႁိူၼ်း မီး 22 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 67 ၵေႃႉ သေ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇ တၢင်ႇတီႈ လႄႈ မိူင်းထႆး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 May 2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး ၶဝ်ႈတီႉမတ်ႉဢဝ် ၵူၼ်းမိူင်း 4 ၵေႃႉ ပႃးတူဝ်ပူႇၵၢင်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁူၺ်ႈတူၺ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 6 May 2023 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈတင်းဝၢၼ်ႈသေ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ၶၢမ်ႇၸုၼ်ႉပႅတ်ႈၶူဝ်းၶွင်ဢုၵ်ႉၸႃႇ တၢင်ႇတၢင်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ပူင်ၵႂၢမ်းၼၵ်းတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၽၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ဝႆႉဝႃႈ ပေႃးတေၵႂႃႇဝၢၼ်ႈတႂ်ႈဝၢၼ်ႈၼိူဝ် ႁႂ်ႈမီးဝႂ်ၶႂၢင်ႉ (ထွၵ်ႉၶၢမ်ႇၸႃႇ) တီႈပူႇၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈလႂ်ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ၊ ပေႃးဢမ်ႇမီးၼႆၸိုင် ပေႃးၵူတ်ႇထတ်းႁူႉမႃး တေလႆႈၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း