TNLA ႁႂ်ႈၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ႁဵတ်း CDM

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 March 2023 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်း TNLA သူင်ႇလိၵ်ႈၶေႃႈသင်ႇၸူး ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် Non CDM  ႁႂ်ႈႁဵတ်း CDM ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA ယၢမ်ႈသူၼ်းတုမ်တင်းၽိုၼ်လိၵ်ႈသူင်ႇၸူး ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ၸိူဝ်းပႆႇႁဵတ်း CDM သေတႃႉ ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၶေႃႈသင်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ သင်ဢမ်ႇႁဵတ်း CDM ၸိုင် တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA တႃႉဢၢႆႈၵျေႃႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ “ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ တေပဵၼ်လိၵ်ႈၶေႃႈသင်ႇၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ သင်ႇလူင်းၸူး ႁွင်ႈၵၢၼ်တၢင်းတႂ်ႈ ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ လွင်ႈ CDM ၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ တႃႇတေပၼ်ၾၢင်ႉ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ႁဝ်း ဢၼ်ပဵၼ် Non-CDM ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈၶေႃႈသင်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ သင်ဝႃႈဢမ်ႇႁဵတ်း CDM ၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇယၢၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ (တဢၢင်း) သင်ဝႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၸိုင် တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA တႃႉဢၢႆႈၵျေႃႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ “ဢၼ်လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၼႃႈတီႈဢၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင် သီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ မူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပႃးယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသိုၵ်း TNLA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၼၼ်ႉသေ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတၢင်းႁၼ်ထိုင်သုၼ်ႇတူဝ်မၼ်း တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ “ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်းယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵေႃႈၸိုဝ်ႈ၊ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵေႃႈၸႂ်ႈလႄႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ယွမ်းႁပ်ႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇမၢင်ၵေႃႉမၢင်ၵူၼ်းတႄႉၵေႃႈ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ႁႅင်းမိပ်ႇဢီး တႃႇၶဝ်ယူႇၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ သင်ႁဝ်းၶိုၼ်းဝၢႆႇတူၺ်းထႅင်ႈပေႃးၼႆၸိုင် တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်သေဢီး မၼ်းၸင်ႇတေၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႆႈ” ၼႆယဝ်ႉ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “Non-CDM ၵေႃႈလီ CDM ၵေႃႈယဝ်ႉ တင်းသွင်ပႃႈသွင်ၽၢႆႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တင်းပၢႆးတူဝ်ပၢႆးၸႂ်မိူၼ်ၵၼ် ၸိူဝ်းပဵၼ် Non-CDM သမ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇတင်းၸုမ်းၸိူဝ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိပ်ႇဢီး၊ ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM သမ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇတင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းတဵင်လႄႈ တင်းသွင်ၽၢႆႇ ယင်းမီးလွင်ႈၼၵ်းၸႂ် ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ် January 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶိုၼ်း သေလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ သိုၵ်း TNLA သမ်ႉၶိုၼ်းမႃးဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၶေႃႈသင်ႇ ၸိူဝ်းပဵၼ် Non-CDM ဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ် သင်ဢမ်ႇႁဵတ်း CDM တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းပီႊ 2022 လိူၼ် March ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉသၼ် ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈ CDM မီး 900 ၵေႃႉ သေ ဢၼ်ၶိုၼ်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်မီး 600 ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း