UN တူၵ်းသုမ်းၵူၼ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းဢိတ်ႇသရေး−ႁႃးမၢတ်ႉသ် တင်းၼမ်

UN တူၵ်းသုမ်းၵူၼ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းဢိတ်ႇသရေး−ႁႃးမၢတ်ႉသ် တင်းၼမ်

ပၢင်တိုၵ်းဢိတ်ႇသရေး တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 14 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းလၢႆးငၢၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဢိတ်ႇသရေး တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႃႇၸႃႉၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃ၊ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လႄႈ ၽွင်းငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၸိူင်ႉၼႆ ၽၢႆႇတၢင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းတေလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၵ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉ သမ်ႉၶိုၼ်းလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၸွမ်း ၽွင်းယၢမ်းတိုၵ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေး ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈတုၵ်ႉယၢၵ်ႈ လႄႈ ၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈ ၾႃႉ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းပႃႇလႅတ်ႉသတၢႆး (UNRWA) လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ 102 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇ ၸဵပ်း 27 ၵေႃႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈလူႉသုမ်းယႂ်ႇလူင် တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၵေႃႇတင်ႈ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) မႃးလႆႈ 78 ပီႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) လႆႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်း UN ဢၼ်မီးတင်း ၶူးသွၼ်၊  မေႃယႃ၊ ၽူႈလူင်ႉ လႅၼ်ႇပၢႆးၸႂ်၊ ၽၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇတင်းဝၼ်းတင်းၶိုၼ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်လွင်ႈတုၵ်ႉယၢၵ်ႈ ဢမ်ႇမီးၾႆး ၸႂ်ႉ၊ ဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပဵင်းပေႃး လႆႈၸႂ်ႉၸၢတ်ႈပၢၼ်တုၵ်ႉၶ မိူၼ်ၵၼ်တင်း ၵူၼ်းထူပ်းၽေးပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ၸိူဝ်းၶဝ်တေပဵၼ်ၽူႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဝၼ်းလိုမ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းဢိတ်ႇသရေး တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် တႄႇပဵၼ်မႃးၶိုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 October 2023 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပႃႇလႅတ်ႉသတၢႆးလူႉသဵင်ႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 11,320 ၵေႃႉ လႄႈ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 2,700 ၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇတၢင်းဢိတ်ႇသရေးၵေႃႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 1,200 ပၢႆလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းႁႃးမၢတ်ႉသ် တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးယူႇမွၵ်ႈ 240 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း