UNICEF ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 January 2022 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸုမ်း UNICEF  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သုၵ်ႉယုင်ႈ ႁၢႆႉႁႅင်းတိူဝ်းလိူဝ်ၶိုၼ်ႈမႃး လႄႈ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ဢႃႇယု ပႆႇထိုင်ၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 4 ၵေႃႉ လႄႈ   ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

UNICEF ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 8 January 2022 ၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းမတူႇပီႇ မိူင်းၶျၢင်း ၼႆႉ လႆႁႃထူပ်းႁၼ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ် ဢႃႇယု 13 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈသေ တီႈၸႄႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၵေႃႈ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၸွႆႈတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်လႄႈ မီးၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 12 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 16 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း တီႈဝဵင်းၽႃးဢၢၼ်ႇ မိူင်းယၢင်း ၵေႃႈ မီးၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇဢႃႇယု 7 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းၸွႆႈ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 7 January 2022 ၵေႃႈ တီႈဝဵင်းထဝႄႇ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ ၼၼ်ႉ မီးၸၢႆးဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 14 လႄႈ 17 ၶူပ်ႇ သွင်ၵေႃႉ တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇယူႇသေ မိူၼ်ၼၼ်ၵူၺ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 5 January 2022 တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈမိူင်းတႆးၵေႃႈ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 1 ပီႊ လႄႈ 4 ပီႊ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ 2 ၵေႃႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်သေ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းမိူၼ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်း UNICEF ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈဢၼ်တိူဝ်းယႂ်ႇၶိုၼ်ႈ တီႈၼႂ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉယူႇသေ လွင်ႈဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်သေ ပိုတ်းယိုဝ်းၸွႆႈ လႄႈ မၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉၸပ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၸွမ်း မၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢၼ် ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယူႇလႄႈ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်း လႄႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸၢင်ႈပၼ် တင်းၵႅတ်ႇၶႄ တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်း UNICEF သေၵေႃႈ လႆႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်း ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ဢၼ်လႆႈလူႉသူမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႄႈ တိုၵ်ႉၶိုင်ႈသၢင်ႈ ႁႃလႆးတၢင်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸၢင်ႈ ၸွပ်ႇသွၵ်ႈလႆႈပႃး တၢင်ႇလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း ယူႇဝႃႈၼႆ။ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း