WHO ပိုတ်ႇၼႄၽႅၼ်တႃႇႁပ်ႉမိုဝ်း COVID-19 ႁႂ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO  ပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်မႂ်ႇ တႃႇတိုၵ်းတေႃး လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း COVID-19 ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈႁပ်ႉမိုဝ်း၊ ႁႄႉၵင်ႈ၊ ၵုမ်းထိင်းၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းယၢဝ်းၼႆ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 May 2023 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇႁပ်ႉမိုဝ်းၸွမ်း COVID-19 ၼႂ်းပီႊ 2023-2025 လႄႈပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 4 တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းမႃး မိူဝ်ႈႁၢင်ပီႊ 2019 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇႁပ်ႉမိုဝ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ၊ တႃႇၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ လႄႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၸတ်းၵၢၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း COVID-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢဝ်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်းယူႇ 2 ဢၼ် ပဵၼ်လၵ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵဝ်ႇ ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယူႇဝႃႈ တေလူတ်းယွမ်းၵၢၼ်ၽႄႈလၢမ်း၊ ယူတ်းယႃပၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တႃႇလူတ်းယွမ်းၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ၊ ႁပ်ႉမိုဝ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ယဝ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် Long COVID-19 လႄႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁပ်ႉမိုဝ်းၸွမ်း ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လၢႆလၢႆဢၼ် ဢၼ်တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵၢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းသုင်၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။

ဢၼ်လႆႈဢွၵ်ႇမႃးပိုတ်ႇၼႄၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်မႃးဢွၼ်တၢင်း တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈႁႂ်ႈ COVID-19 ၸွင်ႇယင်းတိုၵ်ႉတေသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉယူႇႁိုဝ် ႁႂ်ႈပေႃးၵိုင်ႇငၢမ်ႇၵၼ်တင်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း