WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈတၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်းလိင်း ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၸၼ်ႉမိူင်းတေႃႇမိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 July 2022 (လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉတၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်းလိင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းတေႃႇမိူင်း လႄႈ တၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်းလိင်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽေးဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးယူႇလီၶွင်လုမ်ႈၾႃႉလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တေမီးလွင်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈႁႄႉၵင်ႈ ဢမ်ႇႁႂ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၽႄႈလၢမ်းလိူဝ်သေၼႆႉ လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်းမႃးထႅင်ႈၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၽူႈၵုမ်းၸီႉသင်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ဝၢႆးသေပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉဝႃႈ တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၼမ်ထိုင် 16,000 ၵေႃႉ ၼႂ်း 75 မိူင်း လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းတၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်းလိင်းၼႆႉ ယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ပၢၼ်ၵၢင်တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉလႄႈၵူႈပွတ်းတွၼ်ႈ လိူဝ်သေၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈယူးရူပ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းထိုင်ၸၼ်ႉသုင်သုတ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း