WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်းလိင်း ၸမ်သွင်မိုၼ်ႇ

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်းလိင်း တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇယွမ်း 18,000 ၵေႃႉ ၼႂ်း 78 ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၼႂ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇၸဵတ်းသိပ်း 70% ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းယူးရူပ်ႇလႄႈ ၼႂ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢဝ်းႁႃႈ 25% ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈဢမေႇရိၵ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 July 2022 (ဝၼ်းလိူၼ်ပႅတ်ႇလပ်း ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၽူႈၵုမ်းၸီႉသင်ႇ WHO ပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄၶေႃႈမုၼ်းဝႃႈ မီၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်းလိင်းၼႆႉ 5 ၵေႃႉ လႄႈ ၼႂ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇသိပ်း 10% ၶွင်ၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်တေလႆႈႁပ်ႉၵၢၼ်ယူတ်းယႃၼႂ်းႁူင်းယႃၼႆယူႇ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မွၵ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းပႅတ်ႇ 98% ၼၼ်ႉ ယူႇၼႂ်းၸုမ်းၽူႈၸၢႆးၼင်ႇၵၼ်ႁၵ်ႉၵၼ် ႁူမ်ႈၵႃႇမၵၼ် လႄႈ ၼႄႉၼမ်းႁႂ်ႈ ၼႂ်းၸုမ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလူတ်းယွမ်းၵေႃႉၵူႈၼွၼ်းၽွင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းလၢတ်ႈထိုင်ပႃး ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈငိူင်ႉဝႄႈ ၵၢၼ်ပႅင်းၸင်းၼိူဝ်ၵူၼ်းၸုမ်းၼႆႉ ဢၼ်ၸၢင်ႈသၢင်ႈပၼ် လွင်ႈပႅင်းၸင်းၼိူဝ်ၵၼ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းမႃးလႄႈ တေမီးလွင်ႈႁၢႆႉႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။

တၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်းလိင်းၼႆႉ တေတိတ်းၸပ်းၵၼ်လူၺ်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵႃႇမ၊ ၵၢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၼိူဝ်ႉၼင်ၵၼ်၊ လိူတ်ႈ၊ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပဵၼ်ၵမ်ႈၼမ် တေမီးၽၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈၸွမ်းတူဝ်ၸွမ်းၶိင်း၊ ၼၢဝ်သၼ်ႇ၊ ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈ၊ သင်ဝႃႈႁဝ်ႈႁႅင်းမႃး တေမီးတုမ်ႇ၊ မီးႁွႆးဢၢတ်း ၸွမ်းၼႃႈၸွမ်းမိုဝ်းလႄႈ ၸၢင်ႈၽႄႈလၢမ်းလႆႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းတူဝ်ၶိင်း ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 July 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းပၢႆးယူလီလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်းလိင်း ယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၸၼ်ႉမိူင်းတေႃႇမိူင်း ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း