WHO လႄႈ CDC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်း ပဵၼ်လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ၸုမ်းၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်း တေပဵၼ်လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းတေႃႇလုမ်ႈၾႃႉ လူၺ်ႈမီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပဵၼ်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတူၼ်ႈတေႃ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ New York လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) လႄႈ ၸုမ်းၵုမ်း ထိင်းႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (CDC) လႆႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24 November 2022 ဝႃႈ လွင်ႈလူတ်းယွမ်းၵၢၼ်သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်း ပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်း လႄႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလူတ်းယွမ်းလူင်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း virus တၢင်းပဵၼ်လွတ်ႇလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်ၼႆႉ တေၽႄႈလၢမ်းၵူႈပွတ်း တွၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇလၢႆးငၢၼ်း WHO ဝႃႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး၊ မိူဝ်းသူဝ်ႇမႃႇလီႇယႃႇ Somalia လႄႈ မိူင်းယေႇမႅၼ်ႇ Yemen ၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် တၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်းၽႄႈလၢမ်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းလႄႈ ၽူႈၵုမ်းၸီႉသင်ႇ သုင်သုတ်း ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူင်းၵၢၼ်သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ ၶိုၼ်းမႃးပႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းမၼ်း ႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇငိူင်ႉဝႄႈလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ႁႄႉၵင်ႈလႆႈ ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်းၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇၸတ်းပဵၼ် ၼႂ်းတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်မီးလွင်ႈၽႄႈ လၢမ်းသုင်သုတ်းဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ လွင်ႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ တႄႇဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈမီးၵၢၼ်ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် လူတ်းယွမ်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈလႆႈလီတီႈသုတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇတၢင်း CDC လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် မၢၵ်ႇလႅင်းၼၼ်ႉ 9 ၵေႃႉ ၼႂ်း 10 ၵေႃႉ တေတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်း လူၺ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးၸိူဝ်ႉမႅင်းလႄႈ virus တၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈ တိတ်းၸပ်းမႃးလႆႈတီႈ ၶီႈၶၢၵ်ႇၼမ်ႉလၢႆး ၼႂ်းၵၢၼ်ၶီႈၸၢမ်လႄႈ ဢၢႆၶွင် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းသေ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်ယဝ်ႉ တေမီးၽၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ− မီးလူမ်းၼၢဝ်ၵတ်းသၼ်၊ တႃၸဵပ်းယဵၼ်း၊ တုမ်ႇလႅင်ဢွၵ်ႇၸွမ်းၼႃႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၸွမ်းၵွၵ်းႁူဝ် ဢွၼ်တၢင်းတေဢွၵ်ႇၸွတ်ႇတူဝ်တင်းတူဝ်ၶိင်း ဝၢႆးသေပူၼ်ႉၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 3−4 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း