Home ၶၢဝ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း SNA လၢတ်ႈဝႃႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ KIA ၸီႉသင်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းၽၢႆႇတႂ်ႈ ႁႂ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၶိူဝ်းၵူၼ်းတႆးလႅင်

SNA လၢတ်ႈဝႃႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ KIA ၸီႉသင်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းၽၢႆႇတႂ်ႈ ႁႂ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၶိူဝ်းၵူၼ်းတႆးလႅင်

0
SNA လၢတ်ႈဝႃႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ KIA ၸီႉသင်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းၽၢႆႇတႂ်ႈ ႁႂ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၶိူဝ်းၵူၼ်းတႆးလႅင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 September 2022 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် (SNA) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ လႆႈဝႆႉၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈဢၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉ KIA ၸီႉသင်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းၽၢႆႇတႂ်ႈ ႁႂ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းတႆးလႅင် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Genocide ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် (SNA) ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 September 2022 ၽူႈမီးၸၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၸီႉသင်ႇၵူၼ်းသိုၵ်း ၽၢႆႇတႂ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းၼၼ်ႉဝႃႈ “ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးလႅင် ဢမ်ႇဝႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းလူင်၊ ႁူမ်ႈပႃးၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၵၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ သႃႇသၼႃႇ တေလႆႈၽဵဝ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈမူတ်းမူတ်း” ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇ သိုၵ်းၶၢင် KIO/KIA ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 60 ပီႊၼႆႉ KIO/KIA ပူၼ်ႉပႅၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း Genocide တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 August 2022 KIA+PDF ဢၼ်သိုၵ်းၶၢင် KIA ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ တႄႇၶိုၼ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း SNA သေဢမ်ႇၵႃး ထူဝ်းသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႆးလႅင်လႄႈ တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 18 September 2022 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သွင်ၽၢႆႇၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ် 4 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမိူင်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် (SNA) လၢတ်ႈဝႃႈ “လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ် 4 ဝၼ်းၼႆၼၼ်ႉ ၸႂ်ႈဢေႃႈ၊ ယွၼ်ႉသင် လႄႈၼႆ ၶဝ်ၶဝ်ႈတိုၵ်းတီႈႁိမ်းမၢၼ်ႈဝဵင်း ဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈ တိုၵ်းသိမ်းဢဝ်ၶိုၼ်း၊ ဝၢႆးသေႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်းသိမ်းဢဝ်ယဝ်ႉ တႄႇတီႈၶဝ်တီႉၺွပ်း ၸဝ်ႈသြႃႇၵၼ်ႇထမ်ႇမႃႇ ဝတ်ႉၼွင်ပၢတ်ႇ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ ၼင်ႇမိူၵ်ႈမႂ်ႈယဝ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၸင်ႇ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇပဵၼ်ထပ်းၵၼ် 4 ဝၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေ လႆႈထွႆပၼ်တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇ SNA ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈ တူၵ်းသုမ်းသေၵေႃႉ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉႁူမ်ႈပွင်း KIA+PDF ဢမ်ႇလူင်ႉလႅၼ်ႇၼႃႈလိၼ်ၵေႃႈလွင်ႈၼိုင်ႈ၊ ၵူၼ်းၼမ်သေ ၶိူင်ႈယိပ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ  ၸႂ်ႉၵၼ်ၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းၵေႃႈလွင်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ၽၢႆႇၶဝ်ၸင်ႇလႆႈတူၵ်း သုမ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

“ၵူၼ်း 5 ၵေႃႉ လႆႈယိပ်းၵွင်ႈၼိုင်ႈလဝ်းၵူၺ်းလႄႈ မိူၼ်တင်းၸႂ်ႉၵၼ်ၵႂႃႇတၢႆၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း SNA ၸဝ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 September 2022 ၼၼ်ႉ SNA သိမ်းလႆႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ 2 လဝ်း၊ ႁူမ်ႈပႃးတင်း တူဝ်တၢႆၽူႈမီးၸၼ်ႉ KIA ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Media ၵမ်ႈၽွင်ႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႃႈ SNA ႁူမ်ႈပွင်းၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႃးလႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇမိူင်း ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈဝႃႈ SNA ႁူမ်ႈပွင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တိုၵ်းယိုဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႃးလႃး၊ တပ်ႉပၢင်သဝ်းၵူႈတီႈ ဢၼ် KIA+PDF မႃးတိုၵ်းယိုဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉပၢင်သဝ်း ႁဝ်းၶႃႈၵူၺ်း၊ ဢမ်ႇပႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်တပ်ႉႁူမ်ႈပွင်း KIA+PDF ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း SNA ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၽၢႆႇတပ်ႉႁူမ်ႈပွင်း ပဵၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉ KIA ၸီႉသင်ႇၵုမ်းၵမ်သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းသိုၵ်း KIA ၵေႃႈ ပႃးဝႆႉတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

 

တီႈမႃးၶၢဝ်ႇ – The Voice of Shan-Ni

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း